Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אותר קבר הרה"ק רבי אורי מסאמבור זי"ע

לאחרונה, לאחר מחקר מקיף ומאמצים רבים, איתרה האגודה את ציונו של הרה"ק רבי אורי הכהן מסמבור, אבי שושלת סמבור ולאחר שאותרו יסודות האוהל שעמד בעבר על ציונו, הקימה מעין אוהל על קברו.

לאחרונה, לאחר מחקר מקיף ומאמצים רבים, איתרה האגודה את ציונו של הרה"ק רבי אורי הכהן מסמבור, אבי שושלת סמבור ולאחר שאותרו יסודות האוהל שעמד בעבר על ציונו, הקימה מעין אוהל על קברו.


רבי אורי היה תלמידו של הרה"ק ה"שר שלום" מבעלז ונפטר בעת אמירת קדושת 'כתר' במוסף של שבת שקלים, א אדר ב תר"ע.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע