Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אוקראינה: שיפוצים נרחבים בבית החיים העתיק בעיירה קוריץ שם טמונים גדולי עולם מתלמידי המגיד הק' ממעזריטש זי"ע

מדרגות מיוחדות נבנו בהשקעה מרובה לרווחת הבאים להתפלל על קברות הצדיקים הנמצאים על גבעה תלולה * שלשה אוהלים עם גגות הוקמו מעל קברי הצדיקים תלמידי המגיד הק' ממעזריטש זי"ע

כותב: יוסף מאיר האס

אחד מאלפי בתי העלמין בהם קבורים גדולי עולם הוא בעיירה קוריץ שבאוקראינה [המוכרת כמקום מגוריו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע הטמון כידוע בעיירה שפיטובקא]. בבית החיים היהודי העתיק בקוריץ טמונים כמה מארזי הלבנון וביניהם: הרה"ק רבי אשר צבי מאוסטרהא זי"ע בעל 'מעיין החכמה', הרה"ק רבי יצחק אייזיק כ"ץ זי"ע בעל 'ברית כהונת עולם', וכן הרה"ק רבי מרדכי מקוריץ זי"ע אב"ד קוריץ ולוצקא, מחותנו של החוזה הק' מלובלין זי"ע ומגדולי תלמידי המגיד הק' ממעזריטש זי"ע.

בית החיים נמצא על גבעה גבוהה ותלולה, כך שהדרך להגיע אל הקברים של הצדיקים היתה קשה מאד עד בלתי אפשרית. שני גדולי עולם: בעל 'ברית כהונת עולם' ובעל 'מעיין החכמה' קבורים בשיפוליה של הגבעה, ואילו רבי מרדכי מקוריץ טמון בראשה העליון, כך שלא כל העולים להשתטח בבית החיים רואים את ציונו הקדוש. לפני כעשור הקימה אגודת 'אהלי צדיקים' אוהל גבוה מעל קברו של רבי מרדכי מקוריץ כדי שייראה מתחתית הגבעה, ואנשים המזדמנים אל המקום יידעו כי יש להם סיבה לעלות לראש הגבעה ולהתפלל על קבר הצדיק מקוריץ.

הרה"ק רבי מרדכי מקוריץ זי"ע היה חבר קרוב של סנגורן של ישראל, הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע, ולא אחת סירב בעל 'קדושת לוי' לתת את הסכמתו על ספרים טרם ייתן רבי מרדכי את הסכמתו על הספר. בספרי חסידות רבים כמו ספרי הלכה ולומדות, ניתן למצוא את הסכמתו של רבי מרדכי מקוריץ, כמו הספר הק' 'אור תורה' של המגיד ממעזריטש, 'קדושת לוי' של הרה"ק מבארדיטשוב, 'אור המאיר' של הרה"ק מזיטומיר, 'אור פני משה' של הרה"ק מפשעווארסק, 'מעיין החכמה' של ידידו הטמון בסמיכות מקום בבית החיים זה, ועוד.

כאמור, גם ציון קדשו של הרה"ק בעל 'ברית כהונת עולם' זי"ע נמצא בבית החיים זה במעלה הגבעה. כאן המקום להזכיר בקצרה את תולדות חייו העלומים: בהיותו בן י"ב שנים טבע אביו בדרכו לסטאניסלאב ובנו יצחק אייזיק הילד הספידו, ופתח את הספדו במליצה מתוך חד גדיא: "ואתא מיא וכבא לנורא", כלומר, שהמים כיבו את אש התורה. שמו יצא לפניו כעילוי מופלג וכבר בגיל 12 הוסמך להוראה על ידי הגאונים רבי חיים הכהן רפפורט זצ"ל מלבוב ורבי אהרן איטינגא זצ"ל מריישא.

לאחר נישואיו עם בת הגאון רבי צבי הירש מרגליות זצ"ל רבה של מעזריטש, התקרב רבי יצחק אייזיק אל המגיד הק' ממעזריטש שכיבדו ביותר ואף עמד בפניו עוד לפני היותו בן עשרים שנה. בגיל צעיר מאד נבחר לכהן כרבה של קוריץ והקים בה ישיבה. בין תלמידי הישיבה היה הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות זצ"ל. רבי יצחק אייזיק הסתלק לבית עולמו בגיל צעיר מאד והוא בן ל"ה שנים בלבד. ספרו העמוק 'ברית כהונת עולם' נחשב לספר יסוד ללומדי תורת הקבלה, וידוע שהרה"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע מויז'ניץ ובניו הקדושים היו לומדים בספר זה בקביעות.

מלאכת השיפוץ הנרחב בבית החיים בקוריץ נעשתה בתקופה האחרונה, בה מגפת הקורונה שהכתה את כל יושבי תבל בכל מקומות מושבותיהם, הותירה את קופת 'אהלי צדיקים' מרוקנת כמעט לגמרי, בהעדר מתפללים ומבקרים על קברי הצדיקים כפי שהיה בשני העשורים האחרונים. אולם גם כשאין הפרוטה מצויה בכיס, עושים פעילי אגודת 'אהלי צדיקים' ככל אשר לאל ידם בכדי למנוע את חילולם של בתי קברות ומקומות קדושים, מתוך שליחות קודש ומטרה ממוקדת.

בחודש האחרון השקיע יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי את מיטב כוחותיו בהקמת שביל מדרגות מסודר מתחתית הגבעה ועד לראשיתה, כדי שהמבקרים במקום יוכלו להגיע בנקל אל שלשת קברי הצדיקים הפרושים על פני הגבעה. כמו-כן בוצעה עבודת שטח מקצועית בהרמת קרוב לשבעים מצבות ישנות שהיו מכוסות בעשבי הפרא שגדלו לגובה וכיסו את כל הנוסח של הקברים, כמו גם קברים רבים ששקעו תחת פני האדמה במרוצת השנים וניזוקו מחמת פגעי הזמן.

תגלית מיוחדת נרשמה תוך כדי עבודת הרמת המצבות מתחת לפני האדמה, כאשר בין המצבות בצבצה מצבת קבורתו של הרה"ק רבי אשר צבי מאוסטרהא זי"ע בעל 'מעיין החכמה', שמשך עשרות רבות בשנים היתה חבויה מתחת האדמה ולא ידעו על קיומה. כעת, שוררת שמחה והתרגשות רבה על גילוי המצבה המקורית והאורגינלית של בעל 'מעיין החכמה', מגדולי תלמידי המגיד הק' ממעזריטש זי"ע.

בשנת תקס"ד נאלץ לעזוב את אוסטרהא עקב מחלוקת בתוך הקהילה כנגד חתנו שלא הצטרף לעתירת מספר יהודים נגד הדוכס המקומי. רבי אשר צבי התקבל לרב בקוריץ ועל שמה הוא מכונה בכמה מקומות בתואר "ר' אשר קוריצער". על פי המסורת החסידית, קפידתו גרמה לשריפה גדולה באוסטראה בשנת תקס"ט. ספרו 'מעיין החכמה' נדפס בקוריץ בשנת תקע"ז והרה"ק ה'אוהב ישראל' זי"ע מאפטא כתב בהסכמתו: "כי ידוע שכל דבריו נאמרו ברוח הקודש".

בנוסף לכך, הקימה אגודת 'אהלי צדיקים' שלשה אהלים מיוחדים מעל שלשת קברי הצדיקים הפרושים על פני הגבעה, כאשר המדרגות החדשות מובילות ומוליכות לקברי הצדיקים, מתחתית הגבעה בפתח בית החיים ועד למעלה בפסגתה שם מנוחתו כבוד של הרה"ק רבי מרדכי מקוריץ זי"ע. אוהלים אלו מציינים במיוחד את מיקומם של קברי הצדיקים, כדי שהאנשים המגיעים אל המקום ידעו ויבינו את קדושתו וסגולתו, מלבד עצם השמירה על הקברים הקדושים מפני השלג בחורף והחום בקיץ.

הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א מסכם בסיפוק רב את מלאכת הקודש בבית החיים העתיק בקוריץ: "זכינו בסייעתא דשמיא להחיות מחדש את פניו של בית הקברות המקודש, בו טמונים כמה וכמה מגדולי הצדיקים בעולם החסידות עוד בדורו של המגיד הק' ממעזריטש זי"ע. בעיקר עלינו להודות לד' על הגילוי המדהים של מצבתו המקורית של הרה"ק רבי אשר צבי מאוסטרהא זי"ע שהיתה עלומה שנים רבות. כפי שניתן לראות בתמונות הנלוות, החלק העליון של המצבה אמנם שבורה והרוסה, אבל הצלחנו בע"ה לשפץ את המצבה ולחדש את הנוסח הכתוב עליה באותיות קריאות בכבוד הראוי".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע