Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אוקראינה: שופצה חלקת צדיקים ורבנים בבית החיים החדש בשפיטובקא

שיפוצים קלים גם התקיימו בשבוע האחרון לחיזוק וייפוי אוהל קבורת הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע | הסיפור המופלא מאחורי מציאת מקום קבורתו האמיתי של הצדיק | חשיפת קברו של הגה"צ רבי אברהם לאנדמאן זצ"ל מרבני שפיטובקא, זקנם של חשובי האדמו"רים שליט"א בדורנו

כותב: יוסף מאיר האס

שיפוצים באוהל הרה''ק רבי פנחס מקאריץ זי''ע בשפיטובקא
שיפוצים באוהל הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע בשפיטובקא

סביב מקום קבורתו של הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע בעיירה שפיטובקא, פורסמו בעבר אגדות שונות אשר רובן ככולן אינן נאחזות במציאות. הכל התחיל לאחר שבבית החיים החדש נמצאה מצבה עם נוסח המצביע על קבורתו של הצדיק במקום, אלא שהנוסח לא היה תואם לנוסח המקובל דורי-דורות שהיה כתוב על מצבת הרה"ק מקאריץ, דבר שעורר תמיהות רבות על אמיתות מקום הקבורה.

מקורו של הוויכוח כך היה: בעת הסתלקותו לפני 230 שנה בדיוק, י' אלול תקנ"א-תשפ"א, נקבר רבי פנחס בבית הקברות העתיק של שפיטובקא העומד כיום במרכז העיירה. רבי פנחס היה מאחרוני הנקברים בו וזמן מועט אחרי פטירתו עברו לטמון את הנפטרים בבית החיים החדש, שם טמונים גם נכדיו הרבנים החשובים ששימשו ברבנות העיירה.

הדבר אירע בימי הקומוניסטים. באחד הימים הורה ראש העיר להרוס את בית הקברות העתיק בשפיטובקא, בו נטמנו, בין היתר, הרה"ק רבי פנחס מקאריץ ובנו הרה"ק רבי יהודה מאיר משפיטובקא זי"ע. הרב ליברזון, ששימש כמעין 'רב' בסלאוויטא הסמוכה, הזדעזע מהגזירה החדשה אך לא יכול היה לעשות מאומה. לנגד עיניו ראה את הטרקטורים הסובייטים הורסים את ציונו של רבי פנחס מקאריץ, וליבו שתת דם. "מי יודע אם אי פעם עוד יזכרו בכלל שהייתה כאן עיירה בשם שפיטובקא, ושצדיק בשם רבי פנחס מקאריץ נטמן בה. הסובייטים הרי עלולים למחוק את הכל", הרהר לעצמו בתוגה. ואז עלה בדעתו רעיון נועז. הוא הזמין מצבה חדשה עליה נחרט שמו של הצדיק, ובליל חשוך אחד הניח אותה ליד קברי נכדיו, בבית החיים השני בעיר.

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח חלקת הרבנים בשפיטובקא
הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח חלקת הרבנים בשפיטובקא

"אבא", שאלה אז הבת את אביה, "אם כבר הכנת מצבה חדשה, מדוע אינך מעביר גם את העצמות?". "זה מסוכן מדי, אני מפחד מהשלטונות, מהק.ג.ב", השיב לה האב כשדמעות נוצצות בעיניו.

חלפו שנים, מסך הברזל קרס ויהודים מרחבי העולם החלו להגיע לשפיטובקא, תרים אחר ציונו של הצדיק מקאריץ. אלא שכאן הם נתקלו בשני קולות סותרים, חלק מבני העיר הצביעו על המצבה החדשה עליה נחרט שמו של רבי פנחס. מולם התייצבו קשישי שפיטובקא וזעקו כי רבי פנחס טמון בכלל בבית הקברות העתיק, זה שנהרס. באחד הימים נודע ליו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, על יהודייה קשישה, מרת ליברזון, שמכירה את השתלשלות העניינים מקרוב. הוא לא התעצל, עלה לביתה עם יהודי נוסף, ואף תיעד את דבריה במכונת הסרטה משוכללת, כדי שישמשו כקלף בידו לקבלת היתר חפירה מאת השלטונות. הסיפור שנשמע מפיה חולל תפנית בכל הסיפור, אמיתותה של המצבה 'החדשה' הופרכה כמעט לחלוטין. אלא שעדיין קשה היה להכריע.

מספר הרב ישראל מאיר גבאי: "הייתה אמנם דרך פשוטה לוודא את אמיתות הסיפור, לחפור מתחת המצבה החדשה ולבדוק אם מאן דהו קבור תחתיה, אך לשם כך נדרשה סמכות תורנית מדרגה ראשונה. השאלה הונחה, אפוא, לפתחו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א בבני-ברק, והוא הורה לחפור מתחת למצבה החדשה ולבדוק אם יש תחתיה קבר. העבודות התבצעו בזהירות יתירה, אך לאחר חפירה קצרה התברר שהקרקע במקום מעולם לא נחפרה, והשאלה נפתרה באופן סופי".

אם חשב מישהו שבכך נפתרה הסוגיא הסבוכה, מיהר הלה להתבדות. עכשיו החלה הפרשייה האמיתית, לאחר שהתגלה מקום קבורתו האמיתי של הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע, עליו הצביעו כולם בבית הקברות העתיק, התברר שהוא עומד כעת במרכז שפיטובקא, בחצרו של גוי מקומי שסירב בכל תוקף להרשות להקים אוהל בחצרו. כל הניסיונות לשכנעו למכור את השטח או להקים בו אוהל עלו בתוהו.

זמן קצר אחר-כך מת אותו גוי והשטח עבר ליורשיו: שני בניו ובתו, שזמן קצר לאחר-מכן קיבלו הצעה למכור את השטח לגורמים מקומיים שחפצו להקים עליו מרכז מסחרי. בחסדי שמים, הסכימו היורשים למכור את השטח לאגודת 'אהלי צדיקים' בסכום גבוה מאוד. הלוואה נלקחה, הכסף הושג – והשטח נקנה. "רק לאחר רכישת השטח יכולנו להתחיל לחפור בסביבות המקום", מספר הרב ישראל מאיר גבאי, "ואכן תיכף ומיד הופתענו למצוא ולגלות את יסודות האוהל, בדיוק במקום המדובר. מיהרנו אפוא להקים אוהל חדש על מקום הקבורה האמיתי, ומאחוריו, בביתו של הבעלים שסירבו למכור את השטח, תוקם הכנסת אורחים למען העולים להשתטח על ציון הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע, תלמיד הבעל שם טוב".

בימים האחרונים, לקראת יומא דהילולא רבה שחל בי' אלול, מתבצעים במקום שיפוצים קלים כדי לחזק ולייפות את קירות האוהל שהוקם על ידי אגודת 'אהלי צדיקים' לפני כשני עשורים. "במסגרת נסיעותיי הקבועות בכל חודש להדליק נר תמיד על קברות הצדיקים ברחבי אוקראינה הענקית, נתקלתי באוהל הקדוש הזה שכבר נתפסה בו עזובה רבה ויש צורך לשפצו מבית ומחוץ. עתה, לרגל היארצייט הבאנו למקום פועלים לצורך חיזוק ושיפוץ האוהל וסביבתו בכבוד הראוי לו".

במקביל מתקיימים שיפוצים נרחבים בחלקת הרבנים והצדיקים במעבה בית החיים החדש בשפיטובקא, שם נמצא המתחם כולו בהזנחה רבת שנים עם עשבי פרא שצמחו בו לגובה ומקשים את ההליכה בין מאות המצבות העתיקות, כאשר בנוסף לכך, מצבות רבות נהרסו במרוצת השנים ונשברו לחלקים קטנים.

במהלך סיורו של הרב ישראל מאיר גבאי בבית החיים החדש לפני שנה ומחצה, נחשפו לעיניו מספר מצבות חשובות של רבנים וצדיקים שהתגוררו בשפיטובקא, מהם כמה מנכדי הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע. אחת המצבות שנחשפה (בעזרת פענוחו של ידידנו הרה"צ רבי לוי יצחק האגער שליט"א ממאנסי) בחלקת הרבנים של שפיטובקא, היא של הגה"צ רבי אברהם לאנדמאן זצ"ל, אבי חותנו של הרה"צ רבי שלום מכלוביץ זצ"ל, חותנם של כ"ק מרנן האדמו"רים ממכנובקא-בעלזא ומטשערנאביל-ארה"ב שליט"א.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע