Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אוקראינה: עשרות מצבות הורמו וחודשו בבית הקברות העתיק בקוטלנה

בין הקברים נמצאים הוריו של הרה"ק רבי ישראל בער מוועלעדניק זי"ע שהתגוררו בעיירה הקדומה | עשרות המצבות היו מכוסות מתחת לפני האדמה והורמו במסגרת פרויקט השיפוצים של אגודת 'אהלי צדיקים'

כותב: יוסף מאיר האס

בסמוך לז'יטומיר שוכנת העיירה הוותיקה קוטלנה, שם ערכה אגודת 'אהלי צדיקים' בראשות הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, שיפוצים נרחבים ומקיפים בכל מתחם בית הקברות העתיק, בו טמונים הוריו של הרה"ק ה'שארית ישראל' זי"ע מוועלעדניק, שהיו מחשובי תושבי המקום, וכידוע אף הצדיק רבי ישראל בער עצמו נולד בעיירה קוטלנה.

על פי המסופר, בהיותו ילד קטן מאד התייתם מאביו החסיד ר' יוסף זצ"ל שהיה מלמד תינוקות בקוטלנה, ולאחר-מכן בהיותו בן תשע חלתה אמו במחלה קשה מאד ר"ל. כשהגיע זמנה להסתלק מן העולם, ביקשה מבנה הנער ישראל דב שיביא לה איזה ספר קדוש, היות ולא ידעה להתפלל מתוך הסידור. הנער ניגש לארון הספרים והוציא את ספר הרי"ף, כי בזמנם לא היה הרי"ף מצורף לגמרא, אלא כספר בפני עצמו. האמא לקחה את הרי"ף ופתחה את הספר באומרה: "רבונו של עולם, אינני יודעת איך להתפלל, אנא ממך תיקח את כל האותיות הקדושות הכתובות בספר הקדוש הזה ותצרפם לפניך כתפילה טובה, שבני ישראל בער יגדל תלמיד חכם וירא שמים"… ואכן, תפילתה התקבלה וברבות הימים גדל הנער ישראל דב בתורה וביראת שמים, למרות היותו יתום מאב ומאם, בזכות תפילת אמו הצדקנית שנאמרה מעומק ליבה באמת ובתמים.

אגודת 'אהלי צדיקים' שיפצה את כל שטח בית הקברות והרימה את עשרות המצבות שהיו מכוסות מתחת לפני האדמה משך עשרות רבות של שנות הזנחה וחוסר התעניינות. הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א נכנס לעובי הקורה, לאחר שהבחין בשתי מצבות המונחות בביזיון כדומן על פני האדמה, ועם תחילת העבודות במקום נחשפו עוד עשרות מצבות שהיו מכוסות באדמה. אגודת 'אהלי צדיקים' אף הציבה אוהל עם מצבה ועליה שמותיהם של הוריו הצדיקים של הרה"ק ה'שארית ישראל' זי"ע, ה"ה, החסיד ר' יוסף זצ"ל ומרת פערל גוטע ע"ה.

בתוך כך, הולכת ונשלמת ההיערכות המרובה בימים אלו לקראת סיום בניית בנין הכנסת האורחים החדש בוועלעדניק שנבנה על ידי אגודת 'אהלי צדיקים', לקראת יומא דהילולא רבה של הרה"ק ה'שארית ישראל' זי"ע שיחול אי"ה בשבת קודש פ' שמות, כ"א טבת תשפ"ב. כמו-כן תושלם בע"ה בנייתו של בית הכנסת החדש בוועלדניק שהוקם על ידי האגודה לרווחת המוני הבאים להתפלל במקום קדוש זה, ולקראת יומא דהילולא ייחנך המבנה החדש ובהמשך אף יועמד בו ארון הקודש המפואר שנבנה בימים אלו.

מטעם 'אהלי צדיקים' נמסר, כי מרכז הכנסת האורחים של 'אהלי צדיקים' בוולעדניק, הפועל כל ימי השנה בהרחבה, יפעל בע"ה ביום ההילולא וסביב לו במתכונת מורחבת. מאות הבאים ישתתפו בסעודת הילולא מרכזית בחדר אוכל הסמוך לציון הקדוש. בימי היארצייט יוגשו בהכנסת אורחים ארוחות חמות ומבושלות, מרקים חמים, קוגלים ואוכל בשפע לכל עובר ושב.

פרטים נוספים יבואו בהמשך.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע