Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אוקראינה: נמשכים השיפוצים הנרחבים בבית הקברות החדש בשפיטובקא

במסגרת פרויקט חידוש ושיפוץ המצבות הורמו וחודשו 115 מצבות בשטח בית הקברות | אוהלים מיוחדים הוקמו מעל קברי הרבנים החשובים שנמצאו במהלך מלאכת השיפוצים במקום

כותב: יוסף מאיר האס

בשבועות האחרונים נמשכים בעוז השיפוצים הנרחבים בחלקת הרבנים והצדיקים במעבה בית החיים החדש בשפיטובקא, שם נמצא המתחם כולו בהזנחה רבת שנים עם עשבי פרא שצמחו בו לגובה ומקשים את ההליכה בין מאות המצבות העתיקות, כאשר בנוסף לכך, מצבות רבות נהרסו במרוצת השנים ונשברו לחלקים קטנים.

אוהלי הרבנים בבית הקברות בשפיטיווקא (2)
אוהלי הרבנים בבית הקברות בשפיטיווקא

במהלך סיורו של יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א בבית החיים החדש לפני שנה ומחצה, נחשפו לעיניו מספר מצבות חשובות של רבנים וצדיקים שהתגוררו בשפיטובקא, מהם כמה מנכדי הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע. אחת המצבות שנחשפה (בעזרת פענוחו של ידידנו הרה"צ רבי לוי יצחק האגער שליט"א ממאנסי) בחלקת הרבנים של שפיטובקא, היא של הגה"צ רבי אברהם לאנדמאן זצ"ל, אבי חותנו של הרה"צ רבי שלום מכלוביץ זצ"ל, חותנם של כ"ק מרנן האדמו"רים ממכנובקא-בעלזא ומטשערנאביל-ארה"ב שליט"א, והיא שופצה לאחרונה על ידי האגודה עם חיזוק הכיתוב על גבי המצבה והקמת אוהל מכובד מעליה, כראוי וכיאה לראש שלשלת בית צדיקים.

מצבה נוספת אשר צדה את עיניו של הרב ישראל מאיר גבאי היא זו של הדיין בשפיטובקא, עם הנוסח המופלג כדלהלן: "פ' נ' הרב המופלא ומופלג בתורה ובעבודת ה', ירא וחרד מנעוריו, לא מש מאהלה של תורה ותורתו הפיץ ברבים, ביתו היה פתוח לרווחה לעוברי אורח וליבו היה ער לכל קשה יום ומר נפש, ועושה ומעשה צדקה בכל עת, מו"ה יהודא בר' שלום יוסף מו"צ דפה, נפטר ועש"ק י"ט כסליו שנת תרע"ג לפ"ק, ת.נ.צ.ב.ה.". מצבה זו שופצה גם היא בידי אגודת 'אהלי צדיקים' עם הגבהת בטון וחיזוק הכיתוב על גבי המצבה החשובה.

למדן, יזכרוהו בדמעות - מצבה שבורה בחלקת הרבנים בשפיטיווקא

עוד מצבה שנמצאה בחלקת הרבנים בשפיטובקא היא זו של "איש תם וישר, זהיר וזריז במצוות ד', מגזע תרשישים, מוהר"ר פנחס בהרב ר' ברוך נכד הרה"ק הבעש"ט זצללה"ה ממעזביזש, הלך לעולמו ועש"ק י"ב אדר שני שנת תר"ס, ת.נ.צ.ב.ה.". מצבה אחרת שנמצאה שבורה בחצייה מספרת על דמות מופת הטמונה תחתיה, עם התוארים המופלגים: "למדן, בר אוריין, מו"ה אהרן, גברא רבא ונדיב לב, יזכרוהו בדמעות, הלך לעולמו, ה' תשרי (או תמוז) תרנ"ח לפ"ק, ת.נ.צ.ב.ה.".

הרב ישראל מאיר גבאי מסכם בסיפוק רב ובשביעות רצון את פרויקט השיפוצים הנרחבים בבית הקברות החדש בשפיטובקא, ומספר על 115 מצבות שהורמו מהאדמה ושופצו בכלילת יופי על ידי אגודת 'אהלי צדיקים': "רק לפני תקופה קצרה שלטה העזובה הרבה במתחם בית הקברות, כאשר רק מלראות את הקברים הרבים הפזורים בכל מקום כדומן על פני האדמה, נחמץ הלב על חילול כבודם של עשרות המנוחים החשובים והיקרים זכרם לברכה; עתה, בסיום הפרויקט בשעה טובה ומוצלחת, מרהיב ומשמח לראות את המתחם כולו עומד על תילו, עם למעלה מ-100 מצבות שזכו לקבל את הכבוד הראוי להן בהוד והדר, עד מועד תחיית המתים במהרה בימינו אמן".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע