Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אוקראינה: החלה מלאכת חידוש מצבות חסידים ואנשי מעשה בבית הקברות הענק במוגילוב

כותב: יוסף מאיר האס

במלאות 80 שנה לשנת תש"ב בה נספו רבבות מגולי יהודי רומניה בגלות טרנסניסטריה:

משך שנים רבות היתה שואת יהודי רומניה עלומה ונסתרת מספריהם של חוקרי השואה. במרבית המאמרים שפורסמו על זוועות מלחמת העולם השניה, בה נהרגו ששה מיליון מאחינו בני ישראל הי"ד באירופה, נשמטה כמעט תמיד מסכת ייסוריהם הנוראית של מאות אלפי יהודי רומניה, שגורשו באכזריות מעיירותיהם והוגלו לחבל טרנסניסטריה. 

אמנם לא היו בגלות טרנסניסטריה מחנות השמדה ותאי גזים הנודעים לשמצה, אבל מעשי רצח ברבריים דבר יום ביומו – היו גם היו, יחד עם שיטות הריגה אכזריות במיוחד של הרעבה מכוונת ושילוח לעבודות מפרכות בכפייה. הללו המיטו השמדה וכליה על רוב היהודים הגולים, כל זאת עוד לפני שנגענו במחלות טיפוס, דיזנטריה וקדחת האיומות, שחוללו שמות בקרב המגורשים האומללים, שעמדו חשופים לפגעים ולמרעין בישין ללא מגן. על פי הידוע, למעלה ממחצית המתים בחבל טרנסניסטריה היו ממחלות שונות שפקדו את האזור, ולפי פרסומי ה'צלב האדום', בשנת תש"ב בלבד התמותה בקרב יהודי טרנסניסטריה היתה נוראה, אלפיים איש נספו מדי יום ביומו. נתון בלתי נתפס.

בתי הקברות בכל הסביבה מלאו בעשרות אלפי מתים, אנשים נשים וטף. משפחות שלמות נכחדו מעל פני האדמה בצוק העתים, לעתים רבות אף בלי לזכות להגיע לחלקת קבר. רק בעלי מזל זכו להיקבר בקבר אחים שהוקם מעל בור מרכזי בו נטמנו עשרות או מאות גם יחד, בחייהם ובמותם לא נפרדו. בודדים ממש היו אלו שנקברו בקבר רגיל והוצבה מצבה על קברם. 

אחד מבתי הקברות הגדולים והמרכזיים במחוז טרנסניסטריה נמצא בעיר מוגילוב, שהייתה העיר המרכזית והגדולה בכל המחוז, שם גם היו משרדי הפיקוד ובתי היתומים שנוהלו על ידי הרשויות המקומיות בשיתוף פעולה מלא של האוקראינים האכזריים והנאצים הרשעים ימ"ש. במוגילוב עצמה היו עשרות אלפי יהודים שנפטרו בייסורים וברעב במהלך אותה שנה איומה, שנת תש"ב.  

עד היום עומד בית הקברות במוגילוב על אלפי מצבותיו, וניתן לומר כי ברובו הוא שמור ומוגן מפני המזיקים. עם זאת, מצבות רבות זקוקות לשיפוץ ולחידוש לאחר שחלפו שמונה עשורים מאז הועמדו על מקום מנוחתם של אותם קדושים וטהורים שהשיבו נשמתם המיוסרת בצוק העתים ובעמק הבכא, הי"ד. בתקופה האחרונה שיפץ הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים', כמה וכמה קברים חשובים של חסידים ואנשי מעשה בבית החיים במוגילוב, על פי בקשות בני המשפחה שהשתתפו בהוצאות השיפוצים.

להלן הקברים ששופצו ע"י האגודה: מרת דרייזא בלימא ויז'ניצר ע"ה מהעיר ויז'ניצא, בת החסיד המופלג ר' שלמה לייב מגיד זצ"ל [זוגתו של הגה"ח רבי מרדכי זלמן ויז'ניצר זצ"ל]; הרה"ח ר' שמואל דרברמדיגער ז"ל מגורא-הומורא, צאצא להרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע – "נסע לאדמו"ר הק' מבאיאן"; הרה"ח ר' שמואל צבי ב"ר יעקב גנזלר ז"ל מויז'ניצא; הרה"ח ר' יעקב ב"ר יצחק יהודה וולאך ז"ל ולצידו הרה"ח ר' ישראל הערלינג ז"ל מגורא-הומורא; הרה"ח ר' יחזקאל נטע ב"ר ישראל דב זוסמאן ז"ל – על קברו נכתב "נסע לאדמו"ר מבאיאן". 

מצבות נוספות ששופצו לאחרונה הן של: הרה"ח ר' משולם יצחק ב"ר אליהו צבי שכטר ז"ל, שו"ב בגורא-הומורא ומחשובי חסידי ויז'ניץ – "נכד הבעש"ט זצ"ל", קברו התגלה לפני 4 שנים במפתיע במסגרת פעילות חבורת 'הגן הנאה' של חצרות ויז'ניץ וכעבור 75 שנה מפטירתו עלו מניין מצאצאיו לראשונה על קברו; הרה"ח ר' יעקב רודיך ז"ל מראדוביץ, מחשובי חסידי ויז'ניץ-אוטיניא; מרת לאה פרעזענער ע"ה מראדוביץ; הרה"ח ר' משולם מערלינג ז"ל מחשובי חסידי באיאן בגורא-הומורא; הרה"ח ר' ישראל ב"ר שמחה זיסל ז"ל מטשרנוביץ.

בני משפחת שכטר המורחבת בעלייה לציון זקנם ר' משולם יצחק שכטר ז''ל במוגילוב כעבור 75 שנה מפטירתו
בני משפחת שכטר המורחבת בעלייה לציון זקנם ר' משולם יצחק שכטר ז"ל במוגילוב כעבור 75 שנה מפטירתו

 

יצוין כי לפני מספר שנים התגלו במוגילוב שלש מצבות חשובות של משפחת ויז'ניצר המפורסמת בחצרות הקודש לבית ויז'ניץ, מצבות שהיו עלומות מידיעת בני המשפחה המורחבת בארץ ובחו"ל. עם גילוי המצבות של הרה"ח ר' יצחק אייזיק ויז'ניצר ז"ל – יד ימינו של הרה"ק ה'דמשק אליעזר' זי"ע בניהול הישיבה בעיר ויז'ניצא, אחיו הבה"ח אברהם אהרן ז"ל ובתו הילדה גיטל ע"ה, התקיים מסע נרגש ומרומם של משפחת ויז'ניצר-ניימאן מארה"ב לבית החיים מוגילוב, שם חנכו את המצבות החדשות בהתרגשות רבה.  

הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א: "זוהי זכות גדולה עבורנו לפעול ולעשות ככל היותר כדי להנציח את זכרם ולשמר את מקום מנוחתם של אותם יהודים תמימים יראים ושלמים שנספו תוך כדי שהותם בגלות הנוראה של טרנסניסטריה. אמנם בשלב הנוכחי שופצו וחודשו רק מצבות בודדות מתוך מאות ואלפי המצבות הנמצאות בבית החיים במוגילוב, אולם על-פי התכנית נתקדם בע"ה לשלב השני בו ישופצו עוד ועוד מצבות של חסידים ואנשי מעשה הטמונים במקום, לתת להם את הכבוד האחרון המגיע להם".

באגודת 'אהלי צדיקים' קוראים בזאת לכל בני המשפחות אשר להם קברי קרובים ומכרים בבית החיים במוגילוב ובכל הסביבה של גלות טרנסניסטריה, ומעוניינים לשפץ ולחדש את הקברים של יקיריהם, ליצור קשר עם משרדי האגודה ואי"ה יבוצעו השיפוצים במקום על הצד היותר טוב, במקצועיות וברגישות. 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע