Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אוקראינה: הושלם פרויקט שימורו של בית החיים החדש באומן עם הקמת הגדר הענקית סביב כל שטחו

"אומן היא מקום טוב להיקבר בו" – כך אמר הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע לפני הסתלקותו בהצביעו על המקום בו חפץ הוא להיטמן אחרי מלאות ימיו ושנו־ תיו. מאז הפכה אומן להיות מוקד עליה לרגל של אלפים ורבבות מכל קצווי תבל, לעלות ולהש־ תטח על ציון המצוינת של אותו נחל נובע מקור חכמה, להיטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה, וכפי שהעיד על עצמו: "אני נהר המטהר מכל הכתמים".

בית החיים החדש באומן הנמצא לא־רחוק מנהר התשליך, מלא וגדוש גם הוא בגדולי וצדיקי עולם התורה והחסידות, אשר איוו למושב להם למנוחת עולמים סמוך ונראה לחלקת מחוקק של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע, מהם מבחירי תלמידיו ומגדולי חסידי ברסלב. ביניהם: רבי נפתלי הערץ וינברג זצ"ל, רבי גדליה אהרן מליניץ זצ"ל האדמו"ר ממונסטריץ', רבי נחמן טולטשינר זצ"ל, רבי יוסף יונה שטרנהארץ זצ"ל [בן הגה"ח רבי נתן שטרנהארץ זצ"ל], רבי שמשון ברסקי זצ"ל שהיה מחשובי משפעי ברסלב בתקופה שלפני השואה האיומה ומצאצאי רבי נחמן מברסלב, רבי אברהם חזן זצ"ל המכונה רבי אברהם ב"ר נחמנ'ס ועוד.

בתקופה שלאחר מלחמת העולם השניה, ניצלו הגויים את היעלמותם של יהודי העיר בעקבות השואה הארורה. הגויים המקומיים באומן השתלטו על רכושם של היהודים, הרסו את בתי הכנסיות הרבים שעוד עמדו על תילם באותה תקופה ובזזו את בתי הקברות. עד היום ניתן לראות על ריצפת בתיהם של הגויים את המצבות בעלי הש מות היהודים שהשתמשו בהם הבוזזים כריצוף לביתם. בשנים המאוחרות יותר לא־ חר שבית החיים החדש נהרס כליל, נסע יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א בשנת תשנ"ט, יחד עם הרה"ח ר' יואל שטרקס ז"ל שה תגורר באותן שנים בעיר אומן. ר' יואל הכיר את החסיד ר' אברהם ב"ר נחמן ז"ל מהפעמים הרבות שהתארח בבית משפחתו, וגם מקום קבורתו עדיין היה חרוט בזכרונו. בעזרת עדותו של ר' יואל שטרקס ובבדיקת תצלומי אויר ישנים, הצליח הרב ישראל מאיר גבאי לגלות ולזהות את מקום קבורתו המדויק של ר' אברהם ב"ר נחמן.

יצוין כי בית הקברות החדש נוסד לפני למעלה מ־ 200 שנה ונ־ קרא כך כדי להבדיל אותו מבית החיים העתיק של העיר. הגויים המקומיים טוענים זה מכבר שהיהודים המגיעים לאומן כמעט ואינם פוקדים את המקום. בשל כך מבקשים הם לספח לעצמם את שטחו הגדול של בית הקברות ולהכריז על המקום כשטח בית קברות נכרי. חוץ ממאות הקברים המפוזרים בשטח בית העלמין, ישנו במקום אף קבר אחים ענק בו טמונים שלשת אל
פים יהודים אשר נרצחו במהפכה הבולשביקית.

באגודת 'אהלי צדיקים' אכן מבקשים מציבור הנוסעים לאומן להראות נוכחות במקום ולפקוד את קברו של רבי אברהם ב"ר נחמן זצ"ל, כאשר הנוכחות במקום תסייע להמשך קיומו של בית החיים בו טמונים יהודים רבים.
ואכן, חלק מהנוסעים לאומן עולים כמנהג ישראל לפקוד קברי צדיקים בערב ראש השנה בבית הקברות היהודי בעיר. בכניסה לבית הקברות עמד חדר טהרה שנקנה יחד עם חלק משטח בית הקברות על ידי גוי מקומי מהעיריה המקומית באומן. הערל שמתגורר במקום סגר את הכניסה הרגילה של בית הקברות ואינו מאפשר לציבור להיכנס לשטח בית הקברות דרך השטח שבבעלותו. אגודת 'אהלי צדיקים' המטפלת והמטפחת את בית הקברות הזה כבר שנים רבות, מנסה לעשות ככל שביכולתה לקנות את חדר הטהרה ואת השטח מידי הערל המחזיק במקום עם מסמכי בעלות רשמיים, אך בינתיים ללא הצלחה.

לפני עשרים שנה בערך, הקימו יהודים המתגוררים באומן כבר שנים רבות, גדר קטנה סביב הקברים של ראשי המשפחות שלהם, כאשר מצידם כל שטח בית הקברות הענק על כל קברי הצדיקים והחסידים הטמונים בו מהווה שטח הפקר, כשכל הרוצה להשתלט על האדמות החשובות האלו, עשה זאת באין מפריע. בחודשים האחרונים, לאחר שכבר מספר פעמים נודע והתברר כי גויים מקומיים מנסים ומבקשים להשתלט על בית החיים ולנכס לעצמם חלקים נרחבים ממנו, החל הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א לפעול בכל מאודו למען הקמת גדר ארוכה וחזקה שתקיף את כל השטח הענק, ובכך תהיה שמירה מעולה לאדמת בית החיים.

הקמת הגדר האיכותית סביב כל שטח בית החיים החדש התאפשרה הודות לעזרתם של נדיבי עם החפצים בעילום שמם מאנגליה, שהרימו את נדבתם הנכבדה לעילוי נשמת הרה"ח ר' משה יוסף בן ר' ירוחם שמחה לייב גולשבסקי ז"ל, מחשובי חסידי ברסלב בלונדון שנלב"ע בחודש ניסן תש"פ בפרוץ נגיף הקורונה, ונטמן בבית החיים החדש באומן. כמו כן התקבלה תרומה נדיבה לעילוי נשמת ר' יחזקאל בן ר' ניסים מצרי ז"ל, על ידי מוקירי זכרו החפצים בעילום שמם.

הובא מתוך עיתון "המבשר" – העתון של היהדות הנאמנה. גיליון 3848 יום רביעי פר' כי תצא, י' באלול תשפ"א.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע