Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אוסטראה: עשרות מצבות הושבו לביה"ק

באוסטראה, שם מנוחתו כבוד של אחד מגדולי מפרשי התלמוד-בבלי, המהרש"א זיע"א, השיב הצבא האוקראיני עשרות מצבות שהיו בשטח מחנה צבאי בעיר.

באוסטראה, שם מנוחתו כבוד של אחד מגדולי מפרשי התלמוד-בבלי, המהרש"א זיע"א, השיב הצבא האוקראיני עשרות מצבות שהיו בשטח מחנה צבאי בעיר.


 


בשלהי השלטון הקומוניסטי, הפכו הרשויות העירוניות את בית הקברות באוסטראה לפארק עירוני ומצבותיו נעקרו והושלכו בשטח אימונים צבאי מחוץ לעיר. בין היתר, גם מצבותיהם של המהרש"א, של תלמיד הבעל שם טוב בעל ה"מאיר נתיבים" זיע"א ושאר צדיקים ויהודים.


 


לפני למעלה מעשור, בשנת תשנ"ד, לאחר חקירה ודרישה שבסופם נתגלה מקום קברו המדויק של המהרש"א, העמידה האגודה מצבה על קברו. בשנת תשנ"ח הושחתה הושחתה על ידי פרחחים מקומיים ונבנתה מחדש, ובשנת תשס"א הקימה האגודה אוהל מפואר על קברו של המהרש"א.


 


מקום קבורתו המדויק של בעל ה"מאיר נתיבים" לא נודע, מלבד זאת שהוא קבור מול ציון המהרש"א, ושלט המורה על כך הוצב באוהל המהרש"א.


 


כעת, בשבועות האחרונים, הגיעו כמה פעמים משאיות צבאיות לבית הקברות ופרקו בו עשרות מצבות, שנצברו בערמות בפינות בית העלמין.


 


המצבות, שמשקלן רב, סודרו כמובן האחת על גבי השניה, ובכוונת האגודה לחפש בהן את מצבתו המקורית של המהרש"א ומצבות נוספות שהיו שם.


 


זוהי הוכחה נוספת לתועלת העצומה שבשימת לב לבתי קברות. לולי נבנה אוהל המהרש"א ולולי פורסם הדבר, לא היו פוקדים אנשים את בית הקברות, וגורלו עלול היה להיות כגורל בתי קברות אחרים, שלא נותר בהם מאום מלבד פרות רועות, שיכורים שרועים, שדות ירק

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע