Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אוסטראה: מצבת בעל המאיר נתיבים.

הוקמה מצבת זכרון על המקום המשוער לקבורת רבנו רבי מאיר מרגליות בעל המאיר נתיבים אשר ידוע כי נקבר בסמוך לציון המהרש"א הקדוש.

רבי מאיר מרגליות, נולד בשנת ה′תס"ז לערך, לאביו רבי צבי הירש מרגליות רבה של העיר יאזלוביץ.

רבנו שמש כרב ואב"ד של הורודנקא, לאחר מכן עבר לכהן כרבה של ק"ק יאזלוביץ, משם עבר ללבוב שם כיהן כאב"ד שנים מספר, בשנת ה′תקי"ד נבחר רבנו לכהן כרב על גלילות לבוב ועל המחוז כולו.
תקופות מסויימות כיהן רבנו בעיירות קומרנא, ברסלב, ובשנת ה′תקל"ז נתמנה רבנו לכהן כרב ואב"ד של עיר ואם בישראל ק"ק אוסטראה וגלילותיה.

בשנת ה′תק"נ יום י′ לחודש אייר נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה, מנוחתו כבוד בעיר אוסטראה שבאוקראינה בסמוך לציון המהרש"א הקדוש.

לביוגרפיה המלאה – לחץ כאן!

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע