Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אגודת אהלי צדיקים שיפצה וגידרה את בית החיים בעיירה פידהייצה בו טמון הגהק ה'משאת בנימין' זצוק"ל

שוקם ושופץ קברו של הגה"ק בעל 'משאת בנימין' זצוק"ל בפידהייצה בית הכנסת העתיק בפידהייצה ממתין לשיפוצו הדחוף בעקבות הזנחתו מאות בשנים

שוקם ושופץ קברו של הגה"ק בעל 'משאת בנימין' זצוק"ל בפידהייצה
בית הכנסת העתיק בפידהייצה ממתין לשיפוצו הדחוף בעקבות הזנחתו מאות בשנים
 
בעיר פידהייצה השוכנת במחוז טרנופול במערב אוקראינה, שימש ברבנות בין השנים ש"מ – ש"פ, מי שהוכר כאחד מגדולי דורו, הגה"ק רבי בנימין אהרן סלניק זצוק"ל, מחבר הספר 'משאת בנימין' ותלמידם של הרמ"א והמהרש"ל, שלאחר פטירתו נטמן בבית העלמין בעירו פידהייצה ומקום קבורתו לא היה ידוע משך מאות שנים.

לפני מספר שנים יצר החוקר הוותיק הרב מאיר וונדר הי"ו, מחבר ספר אנציקלופדיה לחכמי גליציה, קשר עם יו"ר אגודת אהלי צדיקים הרב ישראל מאיר גבאי וסיפר לו כי בעיירה פידהייצה ידוע מיקומו המדויק של קברו של רבי בנימין אהרן סלניק מפידהייצה מחבר ספר 'משאת בנימין' ורבה של העיר, וכי הקבר ממוקם על גבעה כשהיסודות של הקבר קיימים ועל ידו עומד אבן שעליו נכתב על ידי אנשי החברא-קדישא של פידהייצה, שהם שיפצו את הקבר מחדש בשנת תרצ"א, לפני קרוב למאה שנים.

הרב וונדר הוסיף וביקש שהאגודה תיקח על עצמה את הקמת המצבה מחדש ואת גידור ושיקום בית העלמין בכלל, כיאה וכיאות לעיר ואם בישראל ולגאון עולם כמותו. ואכן, האגודה שנטלה על עצמה כבר עשרות שנים את הזכות הגדולה של הנצחת זכרם של גדולי ומאורי הדורות שזכרם כמעט ואבד מן העולם, נענתה לקריאה הדחופה של הרב וונדר.

במהלך חודשי הקיץ תשע"א החלה אגודת אהלי צדיקים בשיקום הציון ובנייתו, כשהדבר נעשה ללא אמצעים של ממש ובמטרה להציל ולשמר את קברו של רב העיר פידהייצה, שהיתה מהחשובות שבעיירות בתקופתו לפני ארבע מאות שנים. לאחר מכן המשיכה האגודה להשלים את בניית הגדר סביב בית העלמין, דבר היה כרוך בעלויות גבוהות ורבות, למרות שלא נמצא מי שייקח על עצמו את מימון הפרויקט הגרנדיוזי.

במסגרת שיפוצו של הקבר המיוחס, העמיד הרב ישראל מאיר גבאי מצבה שלמה מחודשת על השורה התחתונה שנותרה לפליטה ממצבתו של הגה"ק בעל 'משאת בנימין' זצוק"ל, היות וכל החלק העליון של המצבה נעלם ולא היה.

בשבוע האחרון שוב ביקר הרב גבאי בפידהייצה כדי לעקוב מקרוב אחר שימורו של המקום המקודש שהתגלה על ידו לפני עשור כאמור, ובעקבות דהיית הכיתוב על המצבה, שיפץ הרב גבאי את המצבה בשנית וחיזק את הכיתובים שעל המצבה בנוסף להעמדת אוהל מכובד מעל המצבה לשם ולתפארת, בנוסף להשלמת הגדר של בית החיים בפידהייצה שהיה פרוץ במחציתו, ואגודת אהלי צדיקים גידרה את החלק הפרוץ בתקופה האחרונה.

במהלך העבודות במקום לפני כעשור, הפנה ראש העיר המקומי את תשומת ליבו של הרב ישראל מאיר גבאי לבית הכנסת במקום, שהוא הבניין העתיק ביותר בפידהייצה ונמצא במצב קשה מאד, כאשר הגג שבור והמבנה העתיק ששיני הזמן נגסו בו הולך ומתפורר. ראש העיר סיפר כי רצונה של העירייה לשחזר ולשקם את בית הכנסת, אך אין להם את האמצעים הדרושים לצורך שיקומו והצלתו של בית הכנסת הישן.

כמו בכל פעם, נענה הרב ישראל מאיר גבאי גם לבקשת העירייה ושיפץ את בית הכנסת בפידהייצה מבית ומחוץ, התקין סורגים על החלונות כדי שהמקום יהיה שמור מהמזיקים וכן הורידו את העץ הגבוה שצמח על גג בית הכנסת. בביקורו בשבוע האחרון בפידהייצה, גילה הרב גבאי כי הגשמים העזים שירדו במקום בחודשים האחרונים, הפילו חלק מהגג של בית הכנסת והמים חודרים פנימה ומציפים את המקום.

הרב ישראל מאיר גבאי ביקש למסור בשם אגודת 'אהלי צדיקים': "טיפלנו במסירות ובנאמנות בכל הנוגע לשיפוצו ושימורו של בית הכנסת העתיק בפידהייצה, מקום מקודש זה מאות שנים שהתפללו בו גדולי עולם ומצוקי ארץ, אך לנוכח המצב הנוכחי בו שוב עומד בית הכנסת בבושת פנים ובהצפות מפני הגשמים עם גג שבור בחלקו, אנו פונים בזאת לנדיבי עם ולארגונים עולמיים המטפלים בבתי כנסת עתיקים באירופה, שיבואו לעזרתנו לשיפוץ ושיקום בית הכנסת, ובוודאי יהיה שכרם רב מאד מן השמים". 
 
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע