Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אגודת 'אהלי צדיקים' מקימה מוקד סיוע מרכזי בעיר מעזיבוז ומתגברת את השמירה במקום

לאור החשש מפני אנרכיה מקומית בשעת מלחמה החליט הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א על הקמת חפ"ק מרכזי עם אש"ל מלא לכל הפליטים הנמלטים מאזורי הלחימה | תכונה רבה לקראת השבת הקרובה עם הגעתם של אלפי פליטים למעזיבוז

מוקד סיוע והצלה מרכזי הוקם בעיר מעזבוז באוקראינה ע’’י ’אהלי צדיקים’. שמירה הדוקה הוצבה במקום

בעקבות החשש מפני אנרכיה מקומית בשעת מלחמה החליט הרב ישראל מאיר גבאי שליט”א על הקמת חפ”ק הצלה מרכזי ליהודי אוקריינה עם סעודות כיד המלך ואפשרות לינה לכל הפליטים הנמלטים מאזורי הלחימה | תכונה רבה לקראת השבת הקרובה עם הגעתם של פליטים למעזיבוז.

כותב: יוסף מאיר האס

המשבר החמור באוקראינה שהחל עם פלישת הכוחות הרוסיים לתוככי מדינת אוקראינה, מביא אתו גל אדיר של יהודים הנמלטים ממקומות מגוריהם בערים הסמוכות לגבול ובאזורים הסמוכים לריכוזי הצבא האוקראיני.

אגודת ‘אהלי צדיקים’ הקימה בשעות האחרונות מוקד סיוע והצלה ענק ומרכזי להיהודים הנמצאים באוקראינה ומחפשים מקום בטוח ומוגן לימים הקרובים, בע”ה.

בעקבות החשש הכבד מאנרכיה גוברת מקרב האוכלוסייה המקומית האוקראינית, כתוצאה מההפגזות הרוסיות באוקראינה, החליט יו”ר אגודת ‘אהלי צדיקים’, הרב ישראל מאיר גבאי שליט”א, על הקמת מוקדי סיוע מאובטחים בעיר מעזיבוז ופתיחת הכנסת אורחים מרכזית במקום לכל יהודי הסביבה ולכל הנמלטים מאזור המזרח מאימת הפלישה הרוסית, במזון חינם אין כסף.

צוות האבטחה המורחב מטעם ‘אהלי צדיקים’ נערך בעיר מעזיבוז לצד תגבור השמירה בכל המקומות הקדושים באוקראינה, עקב החשש מכאוס ואנרכיה. “המאמץ הגדול שלנו הנערך כל ימות השנה למען שוכני עפר הצדיקים והקדושים הטמונים באוקראינה, יוגבר כעת למען אלפי היהודים היקרים תושבי אוקראינה, עם מוקדי סיוע ואוכל חינם וללא עלות”, מוסר הרב ישראל מאיר גבאי ממקום מושבו במעזיבוז. “זה הזמן לכל החוששים מפני הבאות, לבוא למעזיבוז ולקבל סיוע מ’אהלי צדיקים’ לאור ההסלמה באזור המועד לפורענות”, מוסיפים ב’אהלי צדיקים’.

בתוך כך, במשך היום כבר הגיעו יהודים מכל האזורים באוקראינה לשהות במקום מבטחים בקריית הבעל-שם-טוב בעיר מעזיבוז, שם שכרה אגודת ‘אהלי צדיקים’ חברת אבטחה מקומית המקיפה את כל האזור בשמירה הדוקה מפני פורעניות אפשריות, כאשר בשעת מלחמה כל הגדרות נפרצות ואי אפשר לדעת לאן הדברים מתפתחים. כמו-כן, באגודת ‘אהלי צדיקים’ נערכים לקראת השבת הקרובה בתכונה רבתית לקליטת הפליטים הרבים שהגיעו ושיגיעו למעזיבוז עד יעבור זעם.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע