Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".
(שלוחין ב' י"ג)
"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".
(כתובת קעקע ג' ב')
על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.
(ספר המידות, צדיק קעג)
"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".
(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)
"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".
מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

אגודת 'אהלי צדיקים' משתתפת באבלו הכבד של יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א עם פטירת אמו ע"ה

אגודת 'אהלי צדיקים' משתתפת באבלו הכבד של יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א עם פטירת אמו ע"ה

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה
הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

ברוך דיין האמת: הערב (שני) הסתלקה לגנזי מרומים הרבנית שרה גבאי ע”ה, אמם של משפחת גבאי מברסלב, נפטרה כשהיא בת 86 הותירה אחריה למעלה מ-900 צאצאים.

הצדקנית מרת שרה גבאי ע”ה, אשת הרב הגאון רבי מסעוד גבאי, מרבני קהילת ברסלב בצפת, במשך שנים רבות שימש ראש ישיבה בצרפת וכן שוחט ומוהל מפורסם.

המנוחה מוכרת  כאשת חסד גדולה, גידלה יחד עם בעלה דורות ישרים מבורכים, ההולכים בתורת הננמ”ח מברסלב. זכתה והותירה אחריה דור ישרים מבורך, 15 ילדים, בנים ובנות, נכדים ונינים ולמעלה מ-900 צאצאים, בין בניה הרב ישראל מאיר גבאי יו”ר אגודת ‘אהלי צדיקים’.

מסע הלוויתה יצא הערב בשעה 22:00 בבית הלוויות בצפת, שם תיטמן.

בני המשפחה יושבים שבעה בבית משפחת גבאי באתרא קדישא מירון.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: