Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אגודת 'אהלי צדיקים' ביצעה עבודות שימור ושיפוץ בקאליש

בשבועות האחרונים הוקמה גדר מיוחדת עשויה פח שתשמור על המקום הקדוש מפני המקומיים המשליכים את האשפה לתוך שטח בית הקברות | במרכז בית הקברות עומד האוהל בו טמון הרה"ק רבי יצחק מקאליש זי"ע

כותב: יוסף מאיר האס

בית הקברות בעיירה קאליש הסמוכה לסטאניסלאב עומד כיום על תילו במרכז העיירה ונחשב למקום הומה אדם בכל שעות היממה. ממש בצמוד לו נמצא מקום זריקת האשפה של שרשרת הבניינים העומדים באותו רחוב, ומשך תקופה ארוכה היו הגויים המקומיים משליכים את שקי האשפה לתוך שטח בית הקברות היהודי, דבר שגרם להזנחה גדולה בכל השטח הקדוש ליהודים ואף הביא עמו שריפות שפרצו שוב ושוב בתוך בית הקברות כתוצאה מביעור האשפה במקום.

בשבועות האחרונים הגיע יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א לקאליש וביקר בבית הקברות, שם הקימה אגודת 'אהלי צדיקים' אוהל מעל קברי הצדיקים הטמונים במקום ובראשם הרה"ק רבי יצחק מקאליש זי"ע – אחיו של הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע ואביו של הרה"ק רבי ישכר בערצי מנדבורנה זי"ע אבי שלשלת הקודש לבית נדבורנה; כמו"כ על פי המסורת נטמן בבית הקברות הרה"צ רבי יוסף זצ"ל אביו של הגאון בעל 'קצות החושן' זצוק"ל.

מה מאוד נדהם ר' ישראל מאיר לראות את הביזיון הנורא בחילול הקודש על ידי השלכת ערימות האשפה לתוך בית הקברות ולפעמים גם לתוך האוהל הקדוש, ולא זז משם עד שהחליט לקום ולעשות מעשה תיכף ומיד. לא חלפו ימים רבים עד שהקימה האגודה גדר ארוכה וגבוהה העשויה מפח לכל אורך בית הקברות מכל צדדיו, וזאת בכדי למנוע מהגויים המקומיים להמשיך במנהגם הנואל לבזות ולחלל את המקום הקדוש ליהודים זה שנות דור.

"היתה זו הצלה של ממש לקדושת המקום", אומר הרב ישראל מאיר גבאי עם השלמת פרויקט הקמת הגדר בקאליש, "המקום עצמו אמנם דורש שיפוץ כללי של הרמת מצבות מתוך מעבה האדמה וניקוי כל השטח עם גיזום העצים והעשבים הגבוהים, אבל לכל הפחות זכינו לחצוץ בין בית הקברות לבין מקום השלכת האשפה השכונתית, ועתה יישמר המקום בקדושתו לאורך ימים".

עתה, מפני מזג האוויר החורפי הקשה השורר באזור, בלתי אפשרי לטפל ולשפץ את בית הקברות בכבוד הראוי לו, אולם הרב ישראל מאיר גבאי מקווה מאד כי בחודשי הקיץ הקרובים יימצא מימון לפעולות השיפוצים הדחופים בקאליש, והכל יבוא על מקומו בשלום בע"ה. מוקירי זכרם של צדיקי אמת אלו המעוניינים לעשות למען כבודם ומנוחתם, יצרו קשר עם אגודת 'אהלי צדיקים' בהקדם במס' 02-5829010 ויבואו על שכרם מן השמים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע