Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אבריטש, אוקראינה: התגלה ציונו של רבי יוסף יצחק מאבריטש זיע"א

בחודש האחרון התגלה ושופץ ציונו של רבי יוסף מאבריטש בנו של אדמו"ר הצמח צדק זיע"א וחמיו של הרבי הרש"ב זיע"א.

בחודש האחרון התגלה ושופץ ציונו של רבי יוסף מאבריטש בנו של האדמו"ר הצמח צדק זיע"א וחמיו של הרבי הרש"ב זיע"א.

רבי יוסף יצחק מאבריטש שהיה ידוע בתפילותיו הנוראות כשתפילת שמונה עשרה הייתה לוקחת לו כשש שעות, היה בנו של בעל הצמח צדק וחמיו של הרבי הרש"ב זיע"א אותו שידך בגיל ארבע לביתו בת השש, וחתנו של רבי יעקב ישראל מטשרקס חתנו של האדמו"ר האמצעי ובנו של רבי מרדכי מטשערנוביל זיע"א.

הרה"ח ר′ ישראל מאיר גבאי הי"ו יו"ר אגודת ′אהלי צדיקים – גדר אבות′ שחיפש במשך זמן רב את הציון של רבי יוסף יצחק מאבריטש זיע"א, גילה לאחרונה את הציון הנמצא בבית החיים המקומי באבריטש.

יצויין כי כל המצבות בבית החיים הנ"ל נהרסו והמקום היה מוזנח ביותר, בזמן שלטון הקומוניסטים נבנה בנין בתוך שטח בית הקברות.

לאחר מאמצים רבים ועם גילוי מקום ציונו של רבי יוסף יצחק מאבריטש זיע"א הקימה האגודה מחדש מצבה על מקום קברו.

העיירה אבריטש נמצאת  בצפון אוקראינה, כ-30 ק"מ מוולעדניק מקום ציונו של בעל ה"שארית ישראל" מוולעדניק זיע"א

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע