Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אב"ד ביה"ד בירושלים הצטרף לועד הרבנים

לועד הרבנים של אגודת אהלי צדיקים, שהוקם לפני זמן לסייע בפעולות האגודה ולפקח הלכתית על פעילותה בכל התחומים, ובפרט בשיפוץ בתי קברות וקברי צדיקים הצטרף הרב חיים יהודה רבינוביץ שליט"א, אב בית הדין בירושלים.

לועד הרבנים של אגודת אהלי צדיקים, שהוקם לפני זמן לסייע בפעולות האגודה ולפקח הלכתית על פעילותה בכל התחומים, ובפרט בשיפוץ בתי קברות וקברי צדיקים הצטרף הרב חיים יהודה רבינוביץ שליט"א, אב בית הדין בירושלים.

 

עד היום היו חברים בועד הרב חיים אלעזר שיינברגר שליט"א, ראש בית הדין "בית יצחק", הרב מאיר סירוטה שליט"א, מו"צ בעדה החרדית, הרב אברהם ישעיה ביק שליט"א, שאבותיו כיהנו כרבני מז'בוז' והוא מראשי 'אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה' וכ"ק אדמו"ר מסקאליע, הרב רפאל גולדשטיין שליט"א

 

לאחר חג הפסח, תצא בע"ה משלחת רבני הועד לאוקראינה, יחד עם רב המקוואות הרב יהודה לייב מינצברג המפקח על מקוואות האגודה, לביקור במרכזי האגודה, לפיקוח על המקוואות, על המטבחים ועל פעילות האגודה בכלל.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע