Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
פולין | Poland

פולין | Poland

יהדות פולין הייתה למן ימי הביניים ועד השואה‚ ההיסטוריה בת למעלה מאלף השנים של היהודים בפולין כוללת תקופות של סובלנות ופריחה יהודית‚ לצד אנטישמיות קשה‚ רדיפות‚ פרעות וגירושים. ערב מלחמת העולם השנייה הייתה יהדות פולין הגדולה בתפוצות היהודים באירופה. רוב יהודי פולין‚ כ- 90% מהם‚ נרצחו בשואה‚ במלחמת העולם השנייה על ידי הנאצים ימ"ש

"אמשינוב" (מושצ'ונוב)

אוז'רוב

אוסטרובצא

אופולה לובלסקיה

אושוויץ

אושפיצין

איזשביצא

אילנוב (אולנוב)

אלכסנדר (אלכסנדרוב לודז'סקי)

אפטא

באבוב

בוכניא

ביאלה-רבסקה

ביאליסטוק

בלז'ץ

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע