Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
קולומביה | Colombia

קולומביה | Colombia

הקהילה הראשונה שהוקמה בקולומביה היא הקהילה היהודית בברנקיה שהוקמה בשנת 1874 אך כל היהודים בה התנצרו לאחר זמן מה. בשנת 1935 היו בקולומביה כ-2‚000 יהודים‚ רובם יהודים שהגיעו אליה לאחר מלחמת העולם הראשונה‚ בעיקר ממזרח אירופה. לפני מלחמת העולם השנייה וגילויי האנטישמיות באירופה הגיעו לקולומביה יהודים רבים מגרמניה לקראת סוף שנות ה-30. בשנת 1974 היו בקולומביה כ-12‚000 יהודים מהם כ-7‚500 בעיר הבירה בוגוטה.

בוגוטה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע