Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
צ'כיה | Czech Republic

צ'כיה | Czech Republic

יהדות צ'כיה הייתה אחת הקהילות היהודיות הגדולות והחשובות במרכז אירופה ומיקומה היה באזור צ'כיה של היום. במאה ה-20 זכו היהודים לזכויות שונות. בשנות ה-30‚ עם עליית היטלר לשלטון בגרמניה‚ גברה האנטישמיות גם בצ'כיה‚ בעיקר על ידי המיעוטים במדינה. בתחילת עשור זה גם גדלה אוכלוסיית יהודי המדינה כתוצאה מהגירת יהודים מגרמניה אל צ'כיה. עם סיפוחה של צ'כיה לשטחי גרמניה הנאצית‚ יהודים רבים נמלטו מהמדינה ואלו שנשארו חלו עליהם חוקי נירנברג‚ כמו על יהודי גרמניה. מקהילה בת כ-395,000 יהודים בשנת 1939‚ נספו במהלך השואה כ-250,000 היהודים. במהלך המלחמה רבים מיהודי צ'כיה נשלחו למחנה טרזינשטט. בשנת 1947 חיו בצ'כוסלובקיה כ-44,000 יהודים‚ מעל למחציתם בצ'כיה. עם עליית השלטון הקומוניסטי במדינה‚ נותקו קשרי הקהילה עם שאר קהילות היהודים בעולם. בין השנים 1948-1950 היגרו מצ'כוסלובקיה כ-26,000 יהודים‚ מתוכם כ-19,000 למדינת ישראל. עם השנים יצאו יהודים רבים נוספים מהמדינה‚ בעיקר לאחר נפילת המשטר הקומוניסטי בה. כיום יש בצ'כיה כ-3,000 יהודים‚ רובם בפראג.

טאכוב

טרזין – טרזיינשטט

פוביזוביצה

פראג

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע