Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ליטא | Lithuania

ליטא | Lithuania

לפני מלחמת העולם השנייה‚ היו היהודים 7.5% מכלל האוכלוסייה‚ והתרכזו בערים שבהן הייתה להם השפעה משמעותית על אמנות ועסקים‚ הם נקראו ליטאים (Litvaks). אוכלוסיית וילנה‚ שלימים נקראה "ירושלים דליטא"‚ מנתה כ-30% יהודים. כמעט כל היהודים נספו במהלך הכיבוש הנאצי ורוב השורדים היגרו מאוחר יותר לארצות הברית ולישראל. בליטא חיים כיום רק כ-4000 יהודים. מדי שנה ושנה יורדת כמות היהודים בליטא.

הישיסוק

וילנא

טלז

קובנו – קובנה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע