Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ישראל | israel

ישראל | israel

בארץ ישראל‚ מתמקדת פעילות האגודה באיתור מקומם המדויק של קברי קדמונים: תנאים ואמוראים. האגודה משקיעה משאבים רבים במחקר ובאיתור מקורות למקום קבורתם המדויק‚ ומעמידה ציונים על קבריהם. לקראת סוף השנה‚ בין יתר הקברים שאיתרה האגודה ואשר העמידה עליהם מציבות: ציונו של אטינגנוס איש סוכו נשיא ישראל ותלמידו של שמעון הצדיק; התנא רבי אלעזר הקפר ובנו בר קפרא; התנא רבי חוצפית המתורגמן; התנא רבי יהודה בן תימא; התנא רבי נתן הבבלי; ראובן‚ שמעון‚ לוי ודינה בני יעקב ועוד.

אבנית

ארבל

ביריה

בית חנניה

בניאס

ברעם

גוש חלב

דלתון

חוקוק

חיפה

חצור – פרעם

טבריה

ירכה

כאבול

כפר חוקאב

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע