Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
הונגריה | Hungary

הונגריה | Hungary

יהדות הונגריה היא מן הגדולות והמפוארות שבקהילות היהודים באירופה. היישוב היהודי רצוף בהונגריה מימי האימפריה הרומית. תחת שלטון האימפריה האוסטרו הונגרית שיגשגה הקהילה היהודית‚ וזכתה להתפתחות‚ הכרה‚ ומתן זכויות. בזמן השואה הושמדה מרבית יהדות הונגריה‚ אם במשלוחם לאושוויץ על ידי הגרמנים‚ ואם במחנות ריכוז ומחנות עבודה.

אונוד

אושוואר

איברני

איהל (אהלי)

אילאק (אילק)

אפכ (אפס)

ארדובניה

באלאשאג'ארמאט (יארמאט)

בודפשט

דברצן

דורוג

דמכסר (דעמיטש)

האדהאז

וארפלוטה

וארשפלו

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע