Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הודו | India

בשטחי הודו התקיימו קהילות יהודיות נפרדות שמנו כ-30,000 יהודים‚ הקהילות התפתחו כל אחת באופן שונה מחברתה מכיוון שרוב הזמן לא ידעו האחת על קיומה של השנייה. קהילת "בני ישראל" - שהתיישבה באזור קונקאן שבמדינת מאהאראשטרה של ימינו‚ באזור החוף המערבי של הודו. קהילת יהדות קוצ'ין שישבה בקרלה שבדרום-מערב הודו‚ באזור חוף מלבר. קהילת יהדות קוצ'ין יוצאי אירופה והמזרח התיכון שהחלו להגיע להודו מעת הכיבוש הפורטגזי משנת 1498 ואילך. ואליהם הצטרפו משפחות מארצות המזרח התיכון. במאה ה-19 הגיעו "היהודים הבגדאדים" שם כולל לבני עיראק וארצות ערב אחרות שהחלו להגיע בעיקר מעת בואם של הבריטים להודו. משנת 1795 ואילך. יוצאי ארצות אירופה החלו להתיישב בהודו ממאה ה-19 ואילך.

קוצ'ין

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע