Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ג'יברלטר | Gibraltar

ג'יברלטר | Gibraltar

יהדות גיברלטר היא קהילה קטנה מאוד - כ-1000 נפש מתוך כ-30‚000 תושבים. היא בעלת אופי ספרדי‚ בריטי ומרוקאי. בני הקהילה מתפרנסים בעיקר מהיותה של גיברלטר מרכז סחר בינלאומי ומקלט מס. רבים מהם עורכי-דין‚ רואי-חשבון וסוחרים בינלאומיים. למרות מספרם הקטן של היהודים במקום‚ הם מהווים אחוז גבוה יחסית באוכלוסייה הכללית בהשוואה לקהילות יהודיות אחרות‚ בנוסף לכך ראש הממשלה הראשון של גיברלטר‚ יהושע חסן‚ היה יהודי.

ג'יברלטר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע