Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
בלרוסיה | Belarus

בלרוסיה | Belarus

לפני השואה חיו בבלארוס כ-750‚000 יהודים‚ מרביתם בחלקה המערבי‚ שהיה עד 1939 בשלטון פולין. עם כיבושה של בלארוס על ידי גרמניה הנאצית ב-1941 הצליחו חלק מן היהודים להימלט מזרחה (בעיקר מהחלק המזרחי‚ שהותקף מאוחר יותר)‚ בעוד אלו שנשארו נרצחו ברובם. לאחר המלחמה חזרו חלק מן הניצולים לבלארוס. החיים היהודיים קמו לתחייה מהר למדי‚ והתקיימו תקופה מסוימת ברמה גבוהה למדי יחסית לברית המועצות

אורשה

אושמינה

בוברויסק – ב

בוריסוב

ביסנקוביץ

בריסק – ברסט

ברנוביץ

גומל – הומל

גרודנו – גרודנא

דוד הורודוק

וולוז'ין

ויטבסק – ויטפסק

ליאדי

מוהילב -מוגילוב

מינסק

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע