Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
איטליה | Italy

איטליה | Italy

יהדות איטליה היא אחת הקהילות היהודיות העתיקות באירופה‚ ראשיתה בתקופת בית שני. באיטליה‏ היה אחד המרכזים החשובים של העולם היהודי במאה ה-16 עד ה-18. הקהילות היהודיות הגדולות באיטליה מצויות בערים רומא‚ מילאנו‚ פירנצה וטורינו. כרבע מיהודי איטליה‚ כ-8‚000 איש‚ נרצחו בשואה.‏ לאחר המלחמה הצטרפו לקהילות או הקימו קהילות משלהם מהגרים יהודים מלוב‚ ממצרים ואיראן.

מנטובה

פדובה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע