Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
אוסטריה | Austria

אוסטריה | Austria

בזמן פלישת גרמניה הנאצית לאוסטריה בשנת 1938 היו בה 200‚000 יהודים‚ כ-70‚000 מהם ניספו בשואה. לפי מפקד האוכלוסין של 2001 היו באוסטריה 8‚140 יהודים רשומים‚ אף על פי שלפי ההערכות המספר האמיתי גבוה יותר

וינה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע