Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
רוקוסבה | Rokoseva

רוקוסבה | Rokoseva

בבית הקברות זה [שלא כמו ברוב בתי הקברות באוקראינה] נותרו לא מעט מציבות. לגובה כל ההר, בין המציבות שנותרו, גדלו עצי פרא גדולים, קוצים ועשב לגובה רב, העצים ושורשיהם הורסים את בית הקברות ומשחיתים את הקברים והעצמות. מציבות רבות נפלו, עצמות נדחפו כלפי מעלה ויצאו מעל פני האדמה.

מאחר ותנאי השטח בבית הקברות בכפר קשים, משום שבית הקברות ניצב לגובה הר גבוה.

היקף בית הקברות הינו כ300- מטר.

העיירה רוקוסבה, הינה כפר קטן מאד, באיזור מארמרוש, כ50- ק”מ דרומית מזרחית לחוסט. הכפר הוא כל כך קטן שאינו מסומן במפות הנמכרות בחנויות.

לאחר דין ודברים ומאמצים מרובים הצליחה האגודה להשיג אישורים מהעירייה לגידור שטח בית הקברות.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע