Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
קרמינטשוק

קרמינטשוק

קרימנטשוק, עיר ואם בישראל לפני שהניפו עליה הקומוניסטים, ולאחר מכן הנאצים, את ידם, ישנם שני בתי קברות. האחד, בקרימנטשוק עצמה, אותו הצילה האגודה מחילול, כפי שדווח בעבר, ובפרבר של קרימנטשוק, קרקוב, שנכלל היום בשטח העיר קרימנטשוק עצמה, קיים בית קברות נוסף.
בבית הקברות בקרימנטשוק גילתה האגודה, שביקשה לסמנו, בשלהי קיץ תשס"ז, כי יזמים מקומיים ביקשו – ואף קיבלו אישור – להקים עליו בנייני מגורים. מצבו הכללי של בית הקברות היה גרוע מאוד, מצבותיו נעקרו ושימשו לריצוף ובניה אולם שטחו לא נחפר, ב"ה.
במסגרת המאמצים להצלת בית הקברות ובמסגרת הנסיון לסמנו, כראוי, התגלה בשטח בית הקברות אוהל חרב למחצה. 

צדיקים הטמונים בו:
הרבנית מרת שרה ובעלה רבי יצחק אייזיק, הרבנית מרת חיה ובעלה רבי אהרן. כמו"כ טמונים במקום רבי לייב מדאבראוונא,
מחותנו של הרה"ק


רבי נחמן מברסלב. וכן תלמידיו, רבי חייקל ורבי שמואל ב"ר אבא, ועוד.

Avtozavods'kyi district, Kremenchuk, Poltavs'ka oblast

בקרימנטשוק, ובפרבר קרקוב הסמוך, סימנה האגודה את בית החיים ושיפצה אוהל שעמד על קברי צדיקים שם. האגודה עדיין פועלת לגדר את בתי הקברות האלה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע