Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
קראקוב – קראקא

קראקוב – קראקא

קרקוב שוכנת בדרום,  והיא העיר השנייה בגודלה, בירתה הקדומה ואחת מעריה העתיקות של פולין.  היא שוכנת על גדות נהר הוויסלה הנהר הארוך ביותר בפולין,זורם במרכזה מדרום לצפון, החל מהרי הבסקידים דרך קרקוב, וורשה ונשפך לים הבלטי. אורכו כ – 1047 ק"מ, בין קרקוב לורשה הוא משמש כנתיב מסחרי בשל עומקו שם. נהר זה ידוע לשמצה בשל העובדה שבואה השליכו אליו הנאצים אפר יהודים ששרפו במחנות השמדה, כתוצאה מכך אסרו רבנים על יהודים לרחוץ בנהר זה.

נהוג לזהות את שם העיר על שם מייסדה הנסיך קרקוס שהיה שליט של שבט פולני.

מספר האוכלסיה בעיר נכון לשנת 2011 הינו כ- 759,137 נפש.

 העיר הוקמה במאה ה-7 ,

יהודים החלו להגיע לעיר כבר בתחית המאה ה-11, במשך השנים התפתחה הקהילה להפליא ונהייתה לאחד ממוקדי היהדות באירופה ומהקהילות הכי חשובות בה    בשנת ה' רנ"ה גורשו משם היהודים ועברו לגור בעיר הסמוכה קוזמיר שמאוחר יותר נסתפחה לקרקוב, שם הקימו   רובע משלהם .
לפני השואה מנתה הקהילה 60,000 יהודים. לאחר השואה חזרו חלק קטן מהם לעיר לצד שאר פליטים שהעיר שימשה להם בעקבות גל האנטישמיות כתחנת ביניים. בשנות הקמת מדינת ישראל רובם עזבו ,בכל זאת בתשכ"ח עוד נמצאו שם כמה עשרות בודדים . עם נפילת השלטון הקומוניסטי. החלו רשויות פולין לעסוק בשימור המורשת היהודית. ברובע היהודי בקוזמיר שוקמו כמה בתי כנסת ונבנו מספר מסעדות כשרות.
מגלה עמוקות ב"ח רמ"א מעדני מלך רר העשיל מחס חנוכה"ת מאור ושמש בנו ר ארון ר"ש סופר שות מכתב סופר מגיני שלמה זקנו של פנ"י והפנ"י תוי"ט ביהכ"נ הרמא ביהכ"נ הישן
 ר' משה איסרלס (הרמ"א), שאביו ר' ישראל הקים בית כנסת מפואר בעיר, היה רב בקזימיר-קרקוב וראש ישיבת הרמ"א (נפטר בשנת של"ב) חבר ספרים רבים כ"מחיר יין", "תורת העולה", "תורת חטאת", ובחיבורו הגדול "מפה" – הערות ל"שולחן ערוך" של ר' יוסף קארו אשר גישר מבחינה הלכתית בין המנהגים האשכנזיים לספרדיים, ובכך ביסס את אחדות ההלכה. הד ההערצה, שלה זכה הרמ"א בציבור, נמצא באגדות שאפפוהו. על מצבתו נחרת המשפט "ממשה ועד משה לא קם כמשה". גיסו של הרמ"א היה הלמדן הגדול בקרקוב ר' יוסף כ"ץ מח"ס "שארית יוסף". בקרקוב-קזימיר פעל ונפטר הגאון ר' אליעזר אשכנזי מח"ס "יוסף לקח". רבה של העיר בסוף המאה ה- 16 היה הגאון ר' מאיר, שהתפרסם אח"כ כמהר"ם מלובלין. אחד מגדולי הדור בזמנו היה רב העיר ר' יואל סירקיס (נפטר בשנת ת') מח"ס "בית חדש" (ב"ח) – פירוש לארבעת הטורים. בתפקיד רב וראש הישיבה בקרקוב כיהן ר' יום-טוב ליפמן הלר, בעל ה"תוספות יום-טוב". 

לישיבת קרקוב נהרו תלמידים מאירופה המרכזית, ושמותיהם של ראשי הישיבה העידו על המוסד. בסוף המאה ה- 16 עמד בראש הישיבה ר' משה מרדכי מרגליות מח"ס "חסדי ה'", "זהר חדש עם מדרש נעלם", "מענה רך". הוא מפורסם בעולם המקובלים והיה דרשן, ראש הישיבה ר' נתן נטע שפירא (נפטר בשנת שצ"ג), מח"ס "מגלה עמוקות על התורה" ו"מגלה עמוקות על פרשת ואתחנן" – מאבני יסוד של הקבלה הלוריאנית. בספריו השתדל ר' נתן נטע לבסס את יסודות ההיסטוריוסופיה שלו, המצביעה על ייעודם של היהודים בנדידתם בגולה – איסוף ניצוצות הקדושה, המפוזרים בין הגויים, לשם קירוב הגאולהראש הישיבה בקרקוב-קזימיר היה ר' יהושע בן ר' יוסף מח"ס "מגיני שלמה", ובישיבתו למדו הגאונים ר' שבתי כהן בעל ה"ש"ך", ר' גרשון אשכנזי מח"ס "עבודת הגרשוני" ר' מנדל אורבך מח"ס "עטרת זקנים". 
בסוף המאה ה- 18 התחזקו הקשרים המסחריים והתרבותיים של הסוחרים היהודיים בקזימיר עם אירופה המערביתגם רופאים ומורים החלו נוהרים מהמערב ל"עיר היהודים", ובעשותם נפשות להשכלה, הקימו ב"עיר" קבוצות מתקרבות לאירופאיזציה. בראשית המאה ה- 19 נעשו ניסיונות ראשונים להקים בית-ספר חילוני לילדי ישראל בקזימיר-קרקוב

בתקופה זו החלה גם החסידות לחדור לקרקוב. ר' קלמן קלונימוס אפשטיין, תלמידו של ר' אלימלך מליזנסק וחבירו של החוזה מלובלין, התיישב בקזימיר בשנת תק"מ בקירוב הוא, ריכז סביבו קבוצת חסידים ואת דרשותיו לפניה, הוציא אח"כ בנו ר' אהרן בספר " מאור ושמש ", שהיה לאחד מספרי היסוד של החסידות. החסידים נתמכו על ידי אחד מנכבדי העדה ועשיריה – בר לוכסנבורג, אך מנהיגי ה"עיר" לא יכלו להשלים עם הזרם החדש והחשוד בעיניהם ובשנת תקמ"ו הטיל הרב של קרקוב-קזימיר חרם על החסידים
בשנת תקצ"ג נתמנה לתפקיד רב בקרקוב ר' בר מייזלש – אדם אדוק מאד, שנלחם בכל כוחותיו בפעולת המיסיון, אשר ניסה בימיו להקים בית-ספר לילדי ישראל, אך עם זאת, בגלל עסקיו כבנקאי עם אנשי האצולה הפולנית, היה מאוהדי שאיפות העצמאות שלה. כבר בימי המרד של שנת 1931 הוקם ב"עיר היהודים" משמר יהודי, שצויד בנשק פרימיטיבי. במרד של שנת 1846, שבסופו סופחה קרקוב לאוסטריה, עמד הרב מייזלש ורבים מהיהודים בצד המתקוממים. הרב מייזלש לא עזב את ההתעסקות בפוליטיקה גם לאחר נפילת הרפובליקה הקרקובאית ואף נבחר (1849) לציר לפרלמנט האוסטרי. לאחר שעזב את קרקוב ועבר לרבנות ורשה, היה לאחד הפעילים במרד הינוארי (1863-1962). בימי רבנותו של ר' בר מייזלש בקרקוב קיים היה בעיר בית-דין שני ובראשו הרב ר' שאול רפאל לנדא, שלא רצה להכיר בכהונתו של מייזלש
בראשית שנות הששים קבל את רבנות קרקוב ר' שמעון סופר, בנו של החת"ם סופר, ממארגני החרדים בהונגריה. המצב הדתי בשכבות שונות שבעיר והנטייה שבהן להתבוללות זעזעו את ר' שמעון. במקום יצחק מיזס, שנתמנה למטיף בעיר סהורן, הזמינו מתבוללי קרקוב את שמעון דנקביץ ותבעו, שמשכורתו תבוא מתקציב הקהילה. הרב, שראה בכך אישור חוקי למינוי המטיף, התנגד לדרישה זו. המאבק בין החרדים למתבוללים נמשך שנים. המצב בקרקוב עורר הרהורים עצובים בלבו של ר' שמעון סופר. עם האדמו"רים מבלז וסדיגורה הוא הקים את המפלגה "מחזיקי הדת", שארגנה את החרדים בגליציה והוציאה אף ביטאון "קול מחזיקי הדת". ר' שמעון סופר אף נבחר לציר לפרלמנט האוסטרי, בו קיווה להלחם נגד אישור תקנון הקהילות היהודיות בגליציה, שהוכן על ידי המתבוללים במגמה לזכות בהשתלטות על הקהילות הללו. זמן קצר לאחר היבחרו לציר נפטר ר' שמעון בשנת תרמ"ג

 

צדיקים הטמונים בו:
רבי משה איסרליש הרמ"א זיע"א 
רבי יואל ב"ר שמואל יפה סירקיש זיע"א  
רבי גרשון שאול יום טוב ליפמן הלוי הלר זיע"א
רבי יהושע העשיל ב"ר יוסף – המגיני שלמה
רבי העשיל  ב"ר יעקב בעל "חנוכת התורה" 

 

כתובת ביה"ק הישן (רמ"א) :

 Szeroka 39  

כתובת ביה"ק  החדש:
 
Miodowa 55
 
 כתובת ביה"כ: צמוד לביה"ק הרמ"א (חדש)
 Szeroka 22

 

קרקוב שוכנת בדרום, והיא העיר השנייה בגודלה, בירתה הקדומה ואחת מעריה העתיקות של פולין. היא שוכנת על גדות נהר הוויסלה הנהר הארוך ביותר בפולין,זורם במרכזה מדרום לצפון, החל מהרי הבסקידים דרך קרקוב, וורשה ונשפך לים הבלטי. אורכו כ

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע