Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קיומה

בקיומה ניתן להבחין בשרידי מבנים נפולים, חלקי עמודים, בורות מים, שרידי בית בד וחללים תת-קרקעיים. טרם נערכה באתר חפירה ארכיאולוגית. לא אותרו בחורבה שרידי בית כנסת עתיק מובהק, אך הובחנו בה פריטי בניה היכולים לרמוז על קיומו של מבנה כזה בעבר. בראש הגבעה ישנו פתח בקרקע המוביל למערכת מסתור תת-קרקעית חצובה ומסועפת, עם מחילות וחדרים שנחצבו בסלע גיר קשה ורך לסירוגין (המערכת נסקרה ומופתה בשנות ה-80 של המאה הכ'). יש הסוברים שסגנון חציבת המערכת הוא מן הדגם המאפיין את תופעת המסתורים התת-קרקעיים מתקופת המרד הגדול ותקופת מרד בר-כוכבא[1].
בצד הכביש לפני הכניסה לכפר, נתגלו בחתך הגבעה הטבעית ארבעה פתחים של כוכים מקורים בבלאטות של אבן. [בסמוך אליהם נמצא מטבע של אלכסנדר ינאי]. הם אינם שייכים למערה אחת, שכן המרחק ביניהם גדול. בסמוך אליהם, צפונה, נמצאת מערת הקבורה של בני ר' יוסי, ראה להלן.
 
צדיקים הטמונים בו:
 
הנביא אלקנה אבי שמואל הנביא
ר' בנאה האמורא
רבי יוסי דמן יוקרת (אביו ותלמידיו)
יהודה הנענש – בנו של ר' יוסי דמן יוקרת
בתו של ר' יוסי דמן יוקרת
רבי כרוספדאי האמורא
רבי יוסי בן יעקב

 


[1] טפר ושחר תשמ"ה, 99.

קבר אלקנה אבי שמואל הנביא:
מצומת מירון פונים בכביש 89 לכיוון צפת. אחרי כ-2.7 ק"מ פונה שמאלה דרך עפר [בסמוך לה מבנה שע"ג מערה]. נכנסים בדרך העפר הנזכרת. לאחר כ-780 מטר מגיעים אל ציון אלקנה אבי שמואל הנביא ור' בנאה האמורא

רבי יוסי דמן יוקרת:
 ממשיכים עם הכביש לצפת עוד כ-900 מטר עד לסוף הירידה שם מסתעפות דרכי עפר ימינה ושמאלה. פונים בדרך הימנית החוזרת ועולה לציון ר' יוסי דמן יוקרת. (מול חניון עין הוזים)

רבי כרוספדאי:
באותה הסתעפות (חניון עין הוזים) פונים בדרך השמאלית הנזכרת לעיל. בתחילתה לימין הדרך בתוך היער במעלה ההר ציון ר' כרוספדאי האמורא.

רבי יוסי בן יעקב:
ממשיכים עם דרך העפר לכיוון היישוב קדיתא [לא פונים ימינה לאחר ר' כרוספדאי]. אחרי כ-1 ק"מ מימין לדרך מקום האידרא רבה וציון ר' יוסי בן יעקב.
 

קיומה, על אם הדרך שבין צפת ומירון, היא היום חורבה על גבעה נמוכה. מן הסקר הארכיאולוגי שנערך באתר עולה כי המקום נושב בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד ובימי הביניים. הוא ננטש, כנראה, במהלך התקופה העות'מאנית, ויישוב קבע של ממש לא התקיים באתר במאות השנים האחרונות (בניגוד לקדיתא השכנה מצפון, שם התקיים כפר ערבי עד 1948).


הצג את קבר אלעזר בן עזריה במפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע