Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
קזווין

קזווין

בספר דניאל פרק א' מסופר שחנניה, מישאל ועזריה ביחד עם דניאל הוגלו מירושלים על ידי נבוכדנצר עוד בימי המלך יהויקים. הם נבחרו בין ילדים חכמים מכל הממלכות שנכבשו על ידי בבל, והובאו לארמונו של מלך בבל. בפרק מסופר כיצד סירבו ארבעת הילדים לאכול מהאוכל של ארמון המלך והעדיפו לאכול זרעונים וכיצד הדבר היטיב עם בריאותם.בהמשך, בפרק ג', מסופר שהמלך נבוכדנצר הקים פסל זהב ענק שסימל את מלכותה של בבל אשר לא תיגמר לעולם. נבוכדנצאר ציוה שכאשר התזמורת תנגן כל האנשים ישתחוו לפסל.

אנשים מבבל הלשינו על חנניה, מישאל ועזריה שלא השתחוו לפסל והם הובאו לפני נבוכנצאר שעשה להם מבחן חוזר. משעמדו בסירובם להשתחוות לפסל הם הושלכו לכבשן האש אשר חומו הוגבר מעבר לרגיל בגלל שהכעיסו את המלך. מרוב החום בכבשן, האנשים אשר הובילו את חנניה מישאל ועזריה לכבשן נשרפו בעצמם, אך הם עצמם נראו מתהלכים בתוך הכבשן ביחד עם אדם רביעי הנראה, על-פי המתואר, כבן אלהים (ככל הנראה, מלאך).

על פי המסורת היהודית באירן בעיר קזווין נקברו חנניה,משאל,ועזריה. המקום שמור ומטופח מאחר והוא מקודש גם למוסלמים.
יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי מהיהודים היחידים שיצא לבקר שם בעשור האחרון.

מיקום התעדכן בקרוב.

על פי המסורת היהודית באירן בעיר קזווין נקברו חנניה,משאל,ועזריה. המקום שמור ומטופח מאחר והוא מקודש גם למוסלמים.
יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי מהיהודים היחידים שיצא לבקר שם בעשור האחרון.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע