Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
קופיס – קאפוסט

קופיס – קאפוסט

 

בעיירה קאפוסט (ברוסית ובבלרוסית: קופיס) שבבלרוסיה, העמידה האגודה מצבה על מקום ציונו המדויק של הרה"ק אדמו"ר רבי יהודה לייב שניאורסון מקאפוסט, בן הרה"ק בעל צמח צדק מחב"ד, במקום זה נטמן גם בנו וממשיך דרכו, הרה"ק רבי שלמה זלמן מקפוסט.
 
הקמת המצבה התאפשרה, לאחר עיכובים רבים מצד שלטונות המקום ולאחר מאמצים רבים לאיתור מקום הציון המדויק, אודות לתרומות שהתקבלו מחסידי חב"ד.
רבי שלמה זלמן מחב"ד (מגן אבות)
כתובת בית הקברות :
UL. DNIEPRO  

בעיירה קאפוסט (ברוסית ובבלרוסית: קופיס) שבבלרוסיה, העמידה האגודה מצבה על מקום ציונו המדויק של הרה"ק אדמו"ר רבי יהודה לייב שניאורסון מקאפוסט, בן הרה"ק בעל צמח צדק מחב"ד, במקום זה נטמן גם בנו וממשיך דרכו, הרה"ק רבי שלמה זלמן מקפוסט

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע