Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קולון

(ויקפדיה)
קולון
 (בספרדיתColón) היא עיר נמל בפנמהבירת פרובינציית קולון והעיר השנייה בגודלה בפנמה.

העיר, שנוסדה על ידי אמריקאים ב-1850, קרויה על שמו של כריסטופר קולומבוס (בספרדית שמו: Cristóbal Colón). היא שוכנת על החוף הקריבי של פנמה, ליד הכניסה לתעלת פנמה.

מרבית העיר נשרפה במלחמת האזרחים הקולומביאנית של 1885, אך היא התאוששה ומ-3,000 תושבים בשנת 1,900 היא הגיעה ל-204,000 תושבים בשנת 2000.

בית קברות א'  (במפה הגדולה)

בית קברות ב'
https://goo.gl/maps/nRgqB

בית הכנסת 
https://goo.gl/maps/jOJZI

קולון (בספרדית: Col?n) היא עיר נמל בפנמה, בירת פרובינציית קולון והעיר השנייה בגודלה בפנמה.

העיר, שנוסדה על ידי אמריקאים ב-1850, קרויה על שמו של כריסטופר קולומבוס (בספרדית שמו: Crist?bal Col?n). היא שוכנת על החוף הקריבי של פנמה, ליד הכניסה לתעלת פנמה.

מרבית העיר נשרפה במלחמת האזרחים הקולומביאנית של 1885, אך היא התאוששה ומ-3,000 תושבים בשנת 1,900 היא הגיעה ל-204,000 תושבים בשנת 2000.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע