Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
קוברין

קוברין

צדיקים הטמונים בו:

רבי משה מקוברין  תלמידו המובהק של רבי מרדכי מלכוביטש

רבי פסח פרוסקין
ר' בצלאל ב"ר שלמה מחבר "עמודי שבעה"
ר' יוסף ב"ר אורי
ר' יעקב בן דוד שפירא מחבר "אוהב יעקב"
רבי פינהלה שיק 
רבי מאיר מיירים בעל מחבר "ניר על הירושלמי" קבור ליד רבי משה מקוברין 
רבי יעקב קאפיל כהנא
רבי שמריהו חתן רבי דוד הלוי מגיד מסטעפאן
רבי אליהו שיק מחבר "עין אליהו" על עין יעקב  "דרך אבות" על מסכת אבות
כתובת בית הכנסת (גדול מאד) :
https://goo.gl/maps/guHwopWe4Nq

 

 
יש עוד בית קברות  סמוך  לנהר

למידע מלא על עיירת קוברין לחץ כאן
 

קוברין שבמחוז ברסט (בריסק) חיים כיום כ-50,000 תושבים. בעבר פעלו בו חיים יהודים תוססים, חסידים ומתנגדים כאחד. אחת העדויות האילמות לכך הינו אחד מתוך שתי בתי הקברות שהיו בעיר. בית הקברות העזוב והפרוץ לכל צד שוכן לצד. גם שם יד הנאצים לא דילגה,

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע