Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קברה

בשנת 2002 נערכה בחורבה חפירת הצלה מצומצמת מטעם רשות העתיקות על ידי ע. שטרן. בחפירה נתגלו שרידי קירות של מבנים שזמנם, כנראה, מן התקופות הביזנטית (שלהי תקופת התלמוד) והעות'מאנית הקדומה (מאות ט"ז-י"ז לסה"נ), אך נמצאו חרסים ומטבעות המעידים שהאתר נושב כנראה ברצף עוד מן התקופה הרומית (תקופת המשנה) ועד לתקופה העות'מאנית הקדומה[1]. כמו כן נמצאו אבני פסיפס שמקורן כנראה ממבנה מפואר[2], סימנים לתעשייה חקלאית[3] ופסולת ייצור של זכוכית – המעידה על תעשיית זכוכית שהתקיימה באתר בעבר.
על הגבעה שבה ממוקמת חורבת אל-קברה ובשוליה נראים עדיין שרידי בניה, מתקנים חקלאיים, בורות מים, בריכה מדורגת וכן קברים חצובים.
 
צדיקים הטמונים בו :
 
רבי אלעזר הקפר
בר קפרא
 

 


[1] המחסור בממצאים מן המאות י"ח-כ' לסה"נ תואמת את עדותו של ר' חיים הורוויץ שהאתר היה נטוש באמצע המאה הי"ח.
[2] אולי כנסיה ביזנטית.
[3] כנראה ייצור יין.

נוסעים בכביש 85 עד צומת כרמיאל מערב. פונים דרומה לכביש 784 המוביל לצומת יובלים. לאחר כ-600 מטר מימין לכביש שביל העולה להר, עולים כ-150 מטר לתל הנקרא חירבת אל קב

קברה, ישוב עתיק, כיום חורבה בקצה הצפוני של השכונה המערבית של כרמיאל, ממערב לכביש כרמיאל-שגב ומדרום לצומת הכניסה לכפר דיר אל-אסד בכביש עכו-צפת
ר' אלעזר הקפר ובר קפרא נטמנו בקברה, אולם אין במקורות אזכור לכך ששהו כאן. פירוש השם 'הקפר', בארמית

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע