Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
צ'נסטוחוב

צ'נסטוחוב

היהודים הראשונים הגיעו לעיר בסביבות שנת ת"ס.

בשנת תק"כ יצא פסק דין רבני נגד יעקב פראנק ימ"ש ממנהיגי הפנקיסטים( כת אפיקורסים שמיזגו את הנצרות איסלם ולהבדיל היהדות לדת אחת), שהאשימוהו בחילול השם, ונאסר בכלא מקומי למשך 13 שנה כשהשתחרר קיבץ סביבו מספר מעריצים.
 

בתקכ"ה גרו 51 משפחות יהודיות בעיר, בשנה הזו גם נבנה בית כנסת הקבוע הראשון (עד אז התפללו בדירת מגורים). אולם היהודים השתייכו עדיין  לקהילה של יאנובה שם גם הובאו לקבורה נפטרי העיר.
 

מצבם של היהודים החלה להשתפר בתקנ"ג אז סופחה העיר לריבונות פרוסיה. ובתקנ"ח נוסדה קהילה עצמאית כשבתום שנה הקימו גם בית עלמין. בתקס"ו מנו כ500 יהודים ולהם גם מוסדות לימוד.
 

באותם שנים החלו יהודים גרמניים בעלי הון להגר לעיר זו הוליד הבדל ניכר בין היהודים הפולניים העניים להגרמניים העשירים. רבים מהם היו משכילים והעיר נחשבה יחסית כעיר מתבוללת.

בתקע"ו למדו בתלמוד תורה מאה ילדים בניגוד ל5  אלפים ! שלמדו בבתי ספר יסודיים ותיכוניים. בתקפ"ז 1,150 יהודים כבר גרו שם, בת"ר עמדו על 2,999 וכמובן הצמיחה הדמוגרפית היתה גם בקרב העניים, לנוכח הקשיים המעמיקים והמחסור במזון החלה הקהילה (שהייתה עשירה ) לארגן להם סיוע אבל המועצה היהודית(שנשלטה בידי המתבוללים) לא הסכימה לקבל על עצמה פרויקט עזר, בסדר גודל כזה. בנוסף בני המעמד העשיר קראו לעצמם תושבים, ולעניים זרים, דבר זה גרם להגר ללודז.

בכל זאת הייתה גם קהילה ניכרת של חסידים כאשר לכל אחד מהם בית חסידים (שטיבל ) משלו,ביניהם: חסידי גור, סוכטשוב, אוסטרובצא, אלכסנדר, גרודזינסק, פילץ, אמשינוב, ונובומינסק. גם חסידיות מגליציה כמו בעלזא ורופשיץ. לכמה מהם היו כמה שטיבלך. כמו כן לחסידי ברסלב היה שטיבל והם נקראו בפי התושבים "החסידים המתים" על שם שאין להם מנהיג חי. בנוסף האדמו"ר רבי דוד אהרן בנו של רבי יעקב אריה (בן רבי אברהם המגיד) מטריסק, וחתן רבי יצחק מבוהוש שהיה רבם של אלפי חסידים התגורר בצנסטחוב שם היה לו שטיבל  ושם גם נרצח.
 

דמות נוספת בעיר היא רבי שלמה שטענציל, שכיהן כדיין העיר. חותנו היה רבי דוב בעריש הערציגער תלמיד החוזה מלובלין  ומהחבריא של היהודי הקדוש, ורבי דוד מללוב. הוא היה זה שהכתיר את "התפארת שלמה" מרדומסק לאדמו"ר.
 

בתרכ"ב 3,360 יהודים גרו בעיר ובתר"ס קרוב ל 12 אלף יהודים.   בשנת תרפ"א עמד מספרם על22,700 נפש .לאחר המלחמה חזרו לעיר כאלפיים איש, אולם לאור האנטישמיות הרבה, ובמיוחד הפוגרום בקיעלץ גרם להם לעזוב את העיר.

 

צדיקים הטמונים שם:

פנחס מנחם אלעזר ב"ר בנימין אלעזר יוסטמן. מח"ס "שפתי צדיק", נפטר י' כסלו תרפ"א, יש אוהל.

ליד האוהל בנו רבי יצחק מאיר.

 

דרכי הגעה: כשעתיים נסיעה צפונית מערבית לקרקוב וכשעה וחצי דרומה מלודז וכ3 שעות מערבית דרומית לוורשה.
 

כתובת ביה"ק:   Z?ota 231

(סמוך למפעל המתכות:   Huta Czestochowa)

היהודים הראשונים הגיעו לעיר בסביבות שנת ת"ס.
בשנת תק"כ יצא פסק דין רבני נגד יעקב פראנק ימ"ש ממנהיגי הפנקיסטים( כת אפיקורסים שמיזגו את הנצרות איסלם ולהבדיל היהדות לדת אחת), שהאשימוהו בחילול השם, ונאסר בכלא מקומי למשך 13 שנה כשהשתחרר קיבץ סביבו מספר מעריצים.
בתקכ"ה גרו 51 משפחות יהודיות בעיר, בשנה הזו גם נבנה בית כנסת הקבוע הראשון (עד אז התפללו בדירת מגורים). אולם היהודים השתייכו עדיין לקהילה של יאנובה שם גם הובאו לקבורה נפטרי העיר.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע