Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
צ'ישינוב

צ'ישינוב

החל משנת ש"נ באלף הנוכחי התיישבו יהודים בעיר. בשנת ש"צ נמנו 23 משפחות יהודיות בעיר . היו להם זכויות שוות לשאר התושבים.
 

בתקמ"ה היו 410 יהודים בעיר, ובשנת תרי"ז כבר היו גרו בה יותר מאלף יהודים.
 

בתר"ל היה להם כבר בית כנסת ובית עלמין. רב העיר באותה עת היה רבי יעקב פרענקל .
 

בתר"ע נמנו היהודים, 10,800 במספר, יחד עם בני הגלילות , בתוך העיר עצמה עמדו לפני פרוץ מלחה"ע הראשונה על 1,900 נפש. לאחר המלחמה בתרפ"א נותרו רק 950 יהודים.
 

בתר"ץ נמנו 2,800 יהודים. בעיר היו הרבה ארגוני חסד, ובמיוחד גמ"חי הלוואות לעניים .
 

רבי דוב בעריש תאומים פרענקיל בנו של רבי יהושע העשיל (בן הברוך טעם ותלמיד החוזה מלובלין ) כיהן כרב העיר החל מתרכ"ב.ואחריו בנו רבי פנחס, שהיה חתן אצל ה"דברי יחזקאל" משינאווא . הוכתר לרב העיר בתרכ"ט. הוא נפטר כעבור כמה שנים בתרל"ד בהיותו כבן ל"ד בלבד. בהמשך בשנת תרנ"ג, גיסו רבי שמחה יששכר בער בנו של רבי יחזקאל שרגא משינאווא וחתנו של רבי יהושע האדמו"ר האמצעי מבעלזא,  התיישב בעיר בתור רב העיר, ובשנת תרנ"ט כשאביו נפטר  הוכתר על ידי חלק מחסידי אביו כאדמו"ר .הוא לחם בלי פשרות נגד זרמי הציונות השונים בשנת תר"ע חלה, ואמר שהכאב על חילול התורה והאמונה של הציונים החליש אותו וגרם לחליו, בשנת תרע"ד נפטר.

 

צדיקים הטמונים שם:

רבי שמחה יששכר בער הלברשטאם ב"ר יחזקאל האדמו"ר משינאווא. נפטר כ' טבת תרע"ד, יש אוהל ומצבה.

כתובת ביה"כ: os. Kustronia קורדינציה: 50.24514,23.1282

בית הכנסת  שרד את המלחמות, אך כיום במצב רעוע.

דרכי הגעה: כשעה מזרחה מליז'נסק, כשעתיים דרומה מלובלין ומ'חלם' וכשעתיים מערבית ללבוב, מעבר לגבול האוקראיני.
 

כתובת ביה"ק: Moniuszki

החל משנת ש"נ באלף הנוכחי התיישבו יהודים בעיר. בשנת ש"צ נמנו 23 משפחות יהודיות בעיר . היו להם זכויות שוות לשאר התושבים

בתקמ"ה היו 410 יהודים בעיר, ובשנת תרי"ז כבר היו גרו בה יותר מאלף יהודים.

בתר"ל היה להם כבר בית כנסת ובית עלמין. רב העיר באותה עת היה רבי יעקב פרענקל .

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע