Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
צאנז (נובי שץ)

צאנז (נובי שץ)

יהודים הגיעו לצאנז בסביבת שנות הר" לאלף השישי בשנת ת"ח נאסר על היהודים לגור בה מלבד

דרכי הגעה: כשעתיים נסיעה דרומית מזרחית לקרקוב וכחצי שעה מהגבול הסלובקי

כתובת ביה"ק: Rybacka 2

יהודים הגיעו לצאנז בסביבת שנות הר" לאלף השישי בשנת ת"ח נאסר על היהודים לגור בה מלבד כמה יחידים. המהפך החל בשנת תל"ג כאשר מלך פולין אישר התיישבות יהודים בעיר כדי ליישב את השטחים הריקים, וזכות לסחור.האחרונה גרמה לשגשוג הקהילה. על אף שהעירייה פעלה לצמצם את התופעה לא הצליחה הרבה ובשנת תל"ו כבר נוסדה קהילה יהודית עצמאית בעיר שמנתה כ-150 יהודים

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע