Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
פרישטאק (פריסטיק)

פרישטאק (פריסטיק)

 

צדיקים הטמונים שם(ביה"ק הישן):

אסתר עטיל בתו של בעל ה"נועם אלימלך " נפטרה י"ד טבת תקס"א מצבתה מוקפת בגדר

רבי מנחם מנדל הלברשטאם מפריסטיק – לא ידוע על מצבה.

 

דרכי הגעה: כחצי שעה דרומה מרופשיץ ושעתיים וחצי מזרחה מקרקוב

כתובת ביה"ק 1) Piek?o

דרכי הגעה: לביה"ק 1 בנסיעה מכיוון Twierdza לכיוון העיר Frysztak בכניסה לעיר פונים שמאלה אחרי 350 מטר פונים שמאלה לרחוב Piek?o הביה"ק נמצא בצד שמאל.

כתובת ביה"ק 2) Granice k/Glinik ?redni

דרכי הגעה: לביה"ק 2 בנסיעה מכיוון Twierdza לכיוון העיר Frysztak בכניסה לעיר פונים שמאלה אחרי 520 מטר ממשיכים עם הכביש שמאלה אחרי 640 מטר הכביש מתפצל סעו בשמאלה לרחוב Granice K/Glinik Sredni אחרי 670 מטר פנה שמאלה אחריק"מ פנה פניה חדה ימינה אחרי 150 מטר הביה"ק בצד ימין.

היהודים החלו להגיע לעיר במאה ה16 (ר"ס-ש"ס). אז הם גרו מאחורי כיכר השוק שנקראה בפי התושבים הנוצריים "גיהנום". בשנת תל"ד רק 4 משפחות יהודיות גרו בעיר. הם השתייכו לקהילה בסטריזוב .בשנת תקכ"ה כבר ישנה קהילה עצמאית עם 260 יהודים,מהם 160 בתוך העיר עצמה והשאר בסביבה. בשנת תקמ"ה מספר התושבים בעיר עצמה הגיע כבר ל280 .

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע