Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פרוד

הכפר פרוד, כפר נטוש שבו שרידי חורבות הכפר הערבי שנבנה על גבי יסודות היישוב העתיק. באתר בריכה תת-קרקעית מקומרת ושרידים נוספים מבנייני הכפר על גלגוליו.
מערבית לכפר, אמת מים עתיקה היורדת לכיוון כפר חנניה, ולא מן הנמנע כי בעבר היא הגיעה עד לכפר חנניה עצמו. מתחת לאמה ולידה, מספר מערות קבורה שטרם נחפרו.
מחוץ לפרוד, בעיקר לכיוון מערב-דרום, מעל גדת נחל פרוד[1], קיימות מערות קבורה עתיקות שטרם מופו בסקר ארכיאולוגי מסודר. מחקר חדש גילה כי במרחב הפתוח שבאזורי פרוד, כפר חנניה ובאר שבע הגלילית[2] נחצבו בסלע, בשלהי תקופת הבית השני, מערות קולומבריה (בורות עמוקים לגידול יונים עם תאי גידול חצובים בדפנות הבור)[3]. שתיים מהן נחפרו, ונתגלו בתחתיתן מערות קבורה שנחצבו לאחר שמערות הקולומבריה יצאו מכלל שימוש. באחת מהן נמצאה גם גלוסקמאה[4]. מערות הקולומבריה מעידות על פעילות כלכלית ענפה של גידול יונים בקרב יהודי היישובים האלה בסוף תקופת הבית השני. יתכן שאלו הנקראות 'יוני הרדיסאות' שהיו מגדלין אותם בבתים [רש"י ביצה כד, א].
 
צדיקים הטמונים בו:
 (נחום איש גמזו)[5]
רבי נחמיה העמסוני
רבי נחום המדי[6]
רבי ישמעאל
 

 


[1] יש לציין שנחל פרוד מפורסם בגלל טחנות הקמח שלאורכו. הטחנות ניזונות ממי מעיין פרוד, חלקן קדומות, ויתכן שיסודותיהן עוד מתקופת המשנה והתלמוד.
[2] ישוב מבוצר מתקופת הבית השני על ראש גבעה ממערב לפרוד.
[3]. היונים יועדו בחלקם, כנראה, לקרבנות בבית המקדש. מערות קולומבריה נפוצות מאד בשפלת יהודה, אך בניגוד למה שהיה מקובל לחשוב עד כה, מסתבר שהן היו קיימות גם בגליל התחתון וגם בגליל העליון. על הראשונות שנתגלו בגליל, בח' בק בהר מירון ובזייתון א-ראמי בבקעת בית הכרם, ראה: אביעם וסטפנסקי תשס"א.
[4] טל ואחרים תשס"ב.
[5] ישנה דעה שנטמן כאן, אולם טעות היא, וראה נחום איש גמזו בפרק צפת. הסיבה להחלפת השמות היא הסיפור אודות המעיין בענין אבא חלפתא ונחום איש גמזו – ראה בפרק כפר חנניה, ואולי אף זה ששניהם היו דורשים אתים שבתורה.
[6] וי"א אף ר' תנחום דמן פרוד הנזכר בע"ז [לא, א].

היישוב העתיק פרוד, היום חורבת פראדיה, התקיים על גבעה הסמוכה לקיבוץ פרוד, מעל הגדה המזרחית של נחל פרוד


הצג את קברי צדיקים בגליל במפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע