Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פסטוב

צדיקים הטמונים בו:

רבי אברהם המלאך מח"ס חסד לאברהם, בנו של המגיד ממזריטש, נפטר: י"ב תשרי תקל"ז 
רבי אברהם משולם זלמן אשכנזי אב"ד אוסטראה, בן החכם צבי, נפטר:ר"ח שבט תקל"ז
רבי ישראל פאלצקער בן רבי פרץ, נפטר: ד' שבט תקמ"ד

בעיר פעל במשך תקופה קצרה, רבי אברהם המלאך, שאף קבור במקום. בשנת 1941 הרגו הנאצים כ-1,500 מיהודי העיר, היהודים נקברו בקבר אחים בבית הקברות היהודי. שמות 229 מהם, שחברי הקהילה היהודית היו מסוגלים להזכר חקוקים על אנדרטה שהוקמה על קברם.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע