Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פילץ

לאחר פטירת ה"שפת אמת" בה' שבט ה'תרס"ה נענה ר' פנחס מנחם אלעזר נכד החידושי הרי"ם מח"ס "שפתי צדיק", להפצרות החסידים והחל לכהן כאדמו"ר הראשון לחסידות פילץ, 
בעיר כיהנו רבי אברהם פצנובסקי שהיה אב"ד בעיר פילץ הרב פנחס אליהו רוטנברג גם כן היה אב"ד פילץ.
בשנת תרל"ח כיהן כרב בעיר רבי אלעזר רוקח בעל " שמן רוקח" הוא נבחר לרב בהיותו בן 20 בלבד.

דרכי הגעה: כשעה צפונית מערבית מקרקוב

כתובת ביה"ק:  Stycznia 18

לאחר פטירת ה"שפת אמת" בה' שבט ה'תרס"ה נענה ר' פנחס מנחם אלעזר נכד החידושי הרי"ם מח"ס "שפתי צדיק", להפצרות החסידים והחל לכהן כאדמו"ר הראשון לחסידות פילץ,
בעיר כיהנו רבי אברהם פצנובסקי שהיה אב"ד בעיר פילץ הרב פנחס אליהו רוטנברג גם כן היה אב"ד פילץ.
בשנת תרל"ח כיהן כרב בעיר רבי אלעזר רוקח בעל " שמן רוקח" הוא נבחר לרב בהיותו בן 20 בלבד.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע