Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
פוזנה (פוזנן)

פוזנה (פוזנן)

 

יהודים התיישבו בפוזנן כבר במאה ה-13 וקיבלו שוויון זכויות מלא. בשנת 1600 היוו היהודים כמחצית מתושבי העיר. בגזירות ת"ח ת"ט נטבחו מרבית יהודי פוזנן . בסוף המאה ה-16 הוקם בית דפוס יהודי בעיר. ב-1793, לאחר סיפוח פוזנן לפרוסיה, בוטלו כל הזכויות שהיו ליהודים, אך במאה ה-19 קיבלו יהודי העיר שוויון זכויות יחד עם שאר יהודי פרוסיה.

תקופה מסוימת שימש הב"ח רבי יואל סירקיש כרבה של העיר.

בשנת 1939, ערב מלחמת העולם השנייה, חיו בעיר כ-2,000 יהודים. רובם נרצחו בשואה

 

צדיקים הטמונים בו:

רבי עקיבא איגר ב"ר משה גינז  נפטר י"ג תשרי תקצ"ט – קברו שוחזר מחדש – צריך להוסיף את ספרו

אשתו מרת בריינדל בת ר' יהושע הלוי, דיין דק"ק ליסא, נפטרה  ג' חוה"מ פסח תקצ"ו

ובנו רבי אברהם איגר

דרכי הגעה: כשעתיים צפונית מערבית ללודז, וכשלש שעות מערבית מוורשה

כתובת בית הקברות: G?ogowska 26

 

יהודים התיישבו בפוזנן כבר במאה ה-13 וקיבלו שוויון זכויות מלא. בשנת 1600 היוו היהודים כמחצית מתושבי העיר. בגזירות ת"ח ת"ט נטבחו מרבית יהודי פוזנן . בסוף המאה ה-16 הוקם בית דפוס יהודי בעיר. ב-1793, לאחר סיפוח פוזנן לפרוסיה, בוטלו כל הזכויות שהיו ליהודים, אך במאה ה-19 קיבלו יהודי העיר שוויון זכויות יחד עם שאר יהודי פרוסיה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע