Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פדובה

העיר הייתה ידועה גם בעולם היהודי של ימי הביניים, בשל אישים כמו מהר"י מינץ וכמהר"ם מפדואה. בעיר התגוררה גם קהילה יהודית גדולה, אמידה ומבוססת של מגורשי ספרד וצאצאיהם, בהם רבי יצחק אברבנאל. בשנת 1612 נערך בה ויכוח פדובה, שבו נדון פרק נ"ג בספר ישעיהו.
הקהילה היהודית עצמה, כקהילת יהודיות אחרות בצפון איטליה, נכחדה בשואה.

כשנבנה בשנות החמישים היכל שלמה בירושלים, הובא אליו מאיטליה ארון הקודש מבית הכנסת הספרדי בפדובה, אחד הפריטים המפוארים ביותר במקום. ארון הקודש, שנבנה ב-1728, ניצב יותר ממאתיים שנה בבית הכנסת הספרדי שבעיר פדובה. לכבוד חנוכת ארון הקודש באיטליה חיבר רבי משה חיים לוצאטו (הרמח"ל), סדר מיוחד של שירים וזמירות בשם "חנוכת הארון".

צדיקים הטמונים שם :
בית קברות א' – תלמידי הרמח"ל
בית קברות ב' – מהר"ם פאדובה

 

בית קברות א' (במפה למעלה)

בית קברות ב'
https://goo.gl/maps/94kmk
 

העיר הייתה ידועה גם בעולם היהודי של ימי הביניים, בשל אישים כמו מהר"י מינץ וכמהר"ם מפדואה. בעיר התגוררה גם קהילה יהודית גדולה, אמידה ומבוססת של מגורשי ספרד וצאצאיהם, בהם רבי יצחק אברבנאל. בשנת 1612 נערך בה ויכוח פדובה, שבו נדון פרק נ"ג בספר ישעיהו.
הקהילה היהודית עצמה, כקהילת יהודיות אחרות בצפון איטליה, נכחדה בשואה.

כשנבנה בשנות החמישים היכל שלמה בירושלים, הובא אליו מאיטליה ארון הקודש מבית הכנסת הספרדי בפדובה, אחד הפריטים המפוארים ביותר במקום. ארון הקודש, שנבנה ב-1728, ניצב יותר ממאתיים שנה בבית הכנסת הספרדי שבעיר פדובה. לכבוד חנוכת ארון הקודש באיטליה חיבר רבי משה חיים לוצאטו (הרמח"ל), סדר מיוחד של שירים וזמירות בשם "חנוכת הארון".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע