Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עלמא

החורבה ובית הכנסת העתיק: חורבת הכפר העתיק נמצאת ממערב הכביש לרמות נפתלי, מול הכניסה למושב עלמה. מסקר ארכיאולוגי שנערך באתר עולה, כי האתר נושב כבר בתקופת הברונזה הקדומה והתיכונה (תקופת האבות) ותקופת יהושע והשופטים. היישוב הגיע לשיאו בתקופה הביזנטית (סוף תקופת התלמוד), והמשיך להתקיים ברצף עד לאחרונה.
בצפון החורבה, סמוך לבית העלמין הנוכחי של תושבי עלמה, באזור שבו עמד בעבר בית השיח' של הכפר, נמצאו פריטי בניה של בית כנסת מפואר שעמד כנראה באזור זה[1], כולל אבנים עם כתובות בעברית ובארמית (להלן). כתובת אחת (בשני חלקים), שנחקקה על אבן שכנראה היתה חלק ממשקוף הפתח המרכזי של בית הכנסת, כוללת את 'חתימת ידו' של האומן שעיצב את המשקוף: "יהי שלום על המקום הזה ועל כל מקומות עמו ישראל אמן סלה, אנה יוסה בר לוי הלוי אומנה דעבדת [הדין שקופה]". כתובת כמעט זהה לזו שנמצאה בברעם (ראה פרק כפר ברעם), ועליה שמו של אותו אמן ("יוסי הלוי בן לוי"), אך בברעם הכתובת כולה בעברית. אומן זה התמחה כנראה בגילוף משקופים של בתי כנסת בתקופת התלמוד והוזמן לבצע את מלאכתו בשני ישובים לפחות. שבר נוסף של אבן משקוף עם כתובת ארמית מקוטעת נתגלה בשנת 1949 על ידי מר יצחק בן-צבי, וזה לשונה: "[א]נה טברייה דעבד הדין שקופה מלך ע[למה יתן ברכתה בעמלה]" (= אני הטברייני שעשה המשקוף הזה, מלך העולם יתן את ברכתו במעשי)[2]. כיום משובצות הכתובות בקירות הפנימיים של בית הכנסת הישן במושב עלמה[3].
בית הקברות העתיק: מצפון לחורבה, למרגלות הר עלמון ומסביב לפסגתו, קיים בית קברות עתיק עם מערות כוכים (באחת עדיין קיימת דלת-אבן מקורית המעוטרת בפיתוחי תבליט), ראה להלן רבי יהודה בן תימא. במערות נמצאו קברים מפוארים בעלי משקופים מעוטרים, כגון משקוף עם תבליט ציפורים ועץ תמר.
 
 
צדיקים הטמונים בו:

רב המנונא (בבלאה)
רב הונא (בבלאי)
רבה בר רב הונא
רבי אלעזר בן ערך
רבי אליעזר בן הורקנוס
רבי שמעון בן נתנאל
רבי אלעזר בן עזריה
רבי עזריה [אבי רבי אלעזר]
רבי יוסי הכהן
רבי יהודה בן תימא (ותלמידיו)
 


[1] פריטי גזית אחדים עדיין מונחים שם, אחרים הובאו למושב הסמוך. יתכן שבמקום המסגד שם היה בעבר בית הכנסת.
[2] ההשלמה היא על סמך כתובות אחרות שנתגלו בחמת גדר ובסוסיה.
[3] רק חלקה הראשון של הכתובת הראשונה שולב בבית הכנסת, החלק השני מוצג במוזיאון ישראל; זהו המקרה היחיד שבו שולבו כתובות עתיקות בבית כנסת חדש שנבנה בארץ בדורות האחרונים.
 

מקומות הקבורה נמצאים בביגורפיות צדיקים הטמונים בו:

היישוב היהודי עלמה אינו מוזכר בספרות התלמודית, אך החל מן המאה הי"ב הוא מופיע בתעודות מן הגניזה הקהירית ובכתבי הנוסעים ועולי הרגל היהודים.


הצג את קברי צדיקים בגליל במפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע