Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
סקופיה

סקופיה

מוזיאון יהודי – במפה למעלה 

בית הקברות – 
?https://goo.gl/maps/olq5j

בית עלמין יהודי עתיק היה קיים בפאתי הרובע היהודי הישן בעיר. בית העלמין חולל במהלך מלחמת העולם השנייה ונחרב כליל בעת רעידת האדמה הקשה שפגעה בעיר בשנת 1963. ההשערה היא שעל חורבותיו נבנו מבני מגורים. מספר מצומצם של מצבות הועברו לבית העלמין הכללי בעיר. שם, בחלקה היהודית של בית העלמין נקברים נפטרי הקהילה בימינו.

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע