Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
סקווירא

סקווירא

צדיקים הטמונים בו:

רבי אברהם יהושע העשיל
רבי הרשל בנו של
רבי אהרון טיטייבר
רבי יצחק טוורסקי מסקווירא בנו של רבי מרדכי מטשרנוביל, נפטר:  י"ז ניסן תרמ"ה
רבי ישראל מסקווירא

כתובת בית הקברות

OSERJINSKOHO 14

בראשית שנות העשרים, לאחר השתלטות ברית המועצות על אוקראינה (למעט חלקה המערבי ולמעט בוקובינה), נמצאה סקווירא תחת שלטון סובייטי שדיכא את חופש הפרט ואסר על פעילות דתית, פוליטית ועסקית. בתקופה זו היו היהודים שליש מתושבי העיירה. בשנת 1939 גרו בסקווירא 2,243 יהודים. לאחר פלישת גרמניה הנאצית לברית המועצות במבצע ברברוסה נכבשה סקווירא בספטמבר 1941. ב-20 בספטמבר 1941 נורו למוות על ידי האיינזצגרופן, לתוך בורות הריגה 850 מיהודי העיר.לאחר ימים אחדים נורו למות 140 יהודים נוספים. בשנת 1960 היו בעיירה כ-500 יהודים.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע