Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
סלונים

סלונים

צדיקים הטמונים בו:

אדמו"רי סלונים
ר' אליעזר ב"ר יעקב 
רבי יעקב פייבל זינגר מאוסטרוב נהרג עקד"ה
 
כתובת בית הקברות 
UL. BRESKAYA 55
2 קברי אחים חוץ לעיר.

בעיר סלונים הייתה קהילה יהודית גדולה. באמצע המאה ה-19 כיהן כרב העיר הרב יהושע יצחק שפירא שכונה "ר' אייזל חריף" והשתייך למחנה המתנגדים, ומאידך התבססה בעיר חצר חסידית הקרויה על שם העיר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע