Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
סלוויטא

סלוויטא

 

 

צדיקים הטמונים בו:

רבי משה מסלוויטא בן רבי פנחס מקוריץ 

רבי יצחק גדליה ליברזון מיקרוב

כתובת בית הקברות

UL. REVOLUTSIE פניית UL. ACTABERSKAYA 5

בעיירה חיו יהודים מתחילת המאה ה-18, ובשנת 1765 נרשמו בסלאוויטה 246 יהודים משלמי מס גולגולת. העיירה נתפרסמה בקרב היהודים בשל דפוס סלאוויטא העברי, שנוסד (בשנת 1792) ונוהל בידי הרב משה שפירא, בנו של רבי פנחס מקוריץ ובניו. ב-1847, נמנו בסלאוויטה 1,658 יהודים, וב-1897 4,900 יהודים שהיוו 57% מכלל תושבי העיר. בשנת 1926 עת ישבו בעיירה כבר 4,700 יהודים (45% מכלל התושבים) חיסלו הסובייטים, את מוסדות הקהילה. עם כיבוש העיר בידי הגרמנים, נרצחו כל יהודי העיירה שלא עלה בידם להימלט. סמוך לעיירה היה מחנה עבודה, אליו הופנו יהודי העיירה אניפולי וסביבתה. רוב יהודים אלו נרצחו בשואה בשלבים שוני


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע