Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
סטרוז'ניץ

סטרוז'ניץ

מידע מפורט על עיר זו ניתן למצוא כאן
מצורף מיקום

בית קברות – סמוך לעיר אוז'גרוד

סטרוזינץ הייתה העיר הצעירה ביותר בין ערי חבל בוקובינה בעת שלטון האוסטרו- הונגרי. קיימת עדות כי כבר במחצית המאה ה-17 הייתה בה נוכחות יהודית

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע